Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Satsning på isbrytare i regeringens budget

Nyhet 2022-11-08
Katarina Noren står i en hamn, med  lyftkranar och containrar i bakgrunden. Hon ser glad ut och himlen är blå.
Foto: Niclas Fasth

Regeringens budgetproposition aviserar flera saker med påverkan på sjöfarten. Investering i nya isbrytare, klimatkompensation med syfte att minska trycket på farledsavgifterna, totalförsvar samt fortsättning på de infrastrukturprojekt som startats.

Idag kom regeringens budget för 2023.

- Vi är mycket glada över att regeringen nu tilldelar pengar för upphandling av nya isbrytare, något som vi är i stort behov av, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Som aviserades av förra regeringen i nationell plan innehåller den en satsning på nya isbrytare. Det innebär att Sjöfartsverket nu kan fullfölja upphandlingen. Just nu pågår en prekvalifikationsprocess och till våren startar upphandlingen. Om allt går enligt plan kan Sjöfartsverket lägga en beställning på två nya isbrytare under hösten 2023. Målsättningen att den första nya isbrytaren kommer vara i drift 2027.

Vidare innehåller budgeten en klimatkompensation för att minska trycket på farledsavgifterna som tidigare aviserats. Klimatkompensationen på 300 miljoner kronor per år gäller i två år, för 2023 samt 2024, och kommer användas till en generell sänkning av farledsavgifterna.

- Klimatkompensationen kommer sänka farledsavgifterna närmare 20 procent för handelssjöfarten vilket är något vi vet att de efterfrågar. Samtidigt behöver vi påpeka att sänkningen endast är aviserad för två år, säger Katarina Norén.

För att stärka totalförsvarsförmågan aviserar regeringen ytterligare 100 miljoner kronor till transportmyndigheterna, utöver tidigare aviserade medel, däribland Sjöfartsverket.

- Vi ser tydligt att regeringen vill stärka vårt arbete med totalförsvaret, vilket vi välkomnar, säger Katarina Norén.

De infrastrukturprojekt som finansieras genom nationell plan finns också med i budgeten och följer de planer som är uppsatta. Det handlar om kapacitetshöjande och säkerhetshöjande åtgärder för 19 olika infrastrukturprojekt, inklusive Skandiaporten utanför Göteborg, Malmporten utanför Luleå, kanalen genom Södertälje samt åtgärder i Mälaren.