Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Godsökning med 250 procent i Luleå

Nyhet 2021-07-19
Bygge diskuteras om en eventuell All Weather Terminal i Luleå
Bygge diskuteras av en eventuell All Weather Terminal i Luleå. Foto:Arcelor Mittal

Godsökningen väntas öka med 250 procent fram till 2030 i Luleå Hamn jämfört med 2020, enligt hamnens egna prognoser. Allt mer fokus ställs på större lotsstyrka när näringslivssatsningarna skjuter i höjden längs Norrlandskusten.

I dag har ännu ett nyhetsbrev för farledsprojekt Malmporten skickats ut från Sjöfartsverket. Här presenteras en liten del av innehållet:

”Den främsta anledningen till expansionen är de stora företagssatsningar inom fossilfri ståltillverkning med både H2 Green Steel i Boden och LKAB i Gällivare.

Balansgång

Bland annat diskuteras bygge av en allvädersterminal, All Weather Terminal och en sådan finns redan i belgiska Gent. Grovt förenklat innebär det att fartyget kör in under tak för att i vind- och väderskyddat läge kunna lasta coils, stål på rulle. Eller lossa annat gods. Vissa produktkvaliteter är så känsliga att det räcker med kondens för att de annars ska skadas.

– Det rör sig om mycket stora investeringar som inte får göras för tidigt och inte för sent, kommenterar Henrik Vuorinen, VD för Luleå Hamn.

Behov av fler lotsar och ännu bättre utmärkning

Det sjuder av framtidstro och satsningar längs Norrlandskusten. En av utmaningarna blir att hitta fler lotsar med tanke på kommande expansion.

-Allt mer fokus ställs på hur vi ska klara av att matcha utvecklingen som visar på behov av en större lotsstyrka än den vi har i dag, säger Emma Hellström, lotsområdeschef i Luleå sedan 1,5 år, och ”hemvändare” efter 15 år i Göteborg.

Inför farledsprojekt Malmporten är det mycket viktigt att farledsutmärkningen blir optimal.

– Utmärkningen är oerhört viktig eftersom sjöfarare bara får manövrera efter fast utmärkning och inte enbart efter bojar, speciellt inte med den issituation som är vanlig i norra Sverige.  Felaktig utmärkningen kan leda till att fartyg går på grund, säger Fredrik Uusijärvi, befälhavare på farledsbåten vid Infrastrukturavdelningen i Luleå.

Världsunik

Den stora skillnaden jämfört med konventionella bogserbåtar är att Vilja dessutom är en ASD, Asimut Stern Drive: en teknik som gör att de två propelleraggregaten monterade i aktern kan röra sig runt sin egen axel, dvs i 360 graders vinkel. Att hon sedan har hybriddrift och kapacitet med isbrytande egenskaper, gör henne världsunik.

Bakgrunden är att det för  sex år sedan kom krav på att en av bogserbåtarna som assisterade större fartyg var tvungna att vara en ASD, av säkerhetsskäl.

– Vi klarade kraven under Viljas byggtid genom att hyra in finska Ahto från Torneå som är en ASD.

– Med tanke på att det är sju timmars gångtid från Torneå till Luleå blev det dyrt i slutänden. I dag har vi samarbetsavtal med Finland så vi hjälps åt på bogserbåtsfronten. Mikael Rönnbäck, driftchef och befälhavare för samtliga bogserbåtar i Luleå Hamn sedan sex-sju år.”

Läs mer i nyhetsbrevet som du hittar i länken nedan. Där kan du också teckna dig som prenumerant av nyhetsbrevet.

Emma Hellström, chef för Luleå lotsområde
Emma Hellström, chef för Luleå lotsområde. Foto. Agne Hörnestig
Mikael Rönnbäck är befälhavare och chef för samtliga bogserbåtar i Luleå Hamn. Foto: Agne Hörnestig
Mikael Rönnbäck på väg ut för ett assistansuppdrag med Vilja. Foto: Agne Hörnestig
Bygge diskuteras om en eventuell All Weather Terminal i Luleå
Bygge diskuteras om en eventuell All Weather Terminal i Luleå. Från vänster projektledare Bertil Skoog, fyringenjör Johnny Menard och Mikael Rönnbäck, befälhavare och chef för bogserbåtarna i Luleå Hamn. Foto: Agne Hörnestig

Nyhetsbrev 24 Malmporten