Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Simulering av ny farled in till Göteborgs hamn

Nyhet 2020-03-09

Lotsar simulerade ny farled med den typ av modellfartyg som väntas trafikera hamnen i framtiden. Bland annat behöver åtgärder vidtas vid Måvholmsbådan för att få en mjukare gir.

Simuleringarna gällde tre alternativa sträckningar i Torshamnsleden in till Göteborg som förberetts av Göteborgs lotsområde och Infrastrukturavdelningen vid Sjöfartsverket i Norrköping.

Det gjordes 60 körningar med ett tänkbart framtida modellfartyg som mätte 430 x 65 meter och hade 17,5 meters djupgående. Körningarna gjordes utifrån olika vindriktning och vindstyrka.

Resultaten låg sedan till grund för en kontrollkörning av ett annat lotslag, så sammanlagt gjordes cirka 120 körningar.

– Farleden har konstruerats om för att passa de nya större fartygen och simuleringen visar om vi tänkt rätt i ”praktiken”. Körningarna visar också om vi tänkt rätt när det gäller behov av muddring så vi inte muddrar i onödan, och om farledsutmärkningen behöver justeras, förklarar Bertil Skoog som är uppdragsledare för simuleringen hos Sjöfartsverket.

Behovet att muddra är akut och det handlar om att sia om framtidens fartygsstorlek i ett mycket långt tidsperspektiv.

Varje simulering gjordes med nya förutsättningar och bedömdes var och en för sig utifrån tidigare erfarenheter och genomförda åtgärder.

Under simuleringarna deltog två av varandra oberoende observatörer.

Simuleringarna visade bland annat att åtgärder behöver vidtas vid Måvholmsbådan för att få en mjukare gir med cirka 20 procent större girradie än i dag.