Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartssverige effektiviserar anlöpet tillsammans

Nyhet 2020-10-01
Programmet medlemmar
Programmet styrs gemensamt av (från vänster) Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svensk Sjöfart; Jenni Ranhagen, vd Näringslivets Transportråd; Torbjörn Wedebrand, styrelseordförande Sveriges Hamnar; Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening och Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

Flera av Sjöfartssveriges branschorganisationer och Sjöfartsverket startar ett gemensamt innovationsprogram. Programmet syftar till att genomföra digitala satsningar för smartare och mer effektiva anlöp.

Programmet planeras att pågå åtminstone till 2027 och omfattar den information och de tjänster som utväxlas mellan aktörer involverade i ett fartygsanlöp. Effektivisering uppnås genom att alla aktörer delar information i realtid för att nå gemensamt uppställda mål. Programdirektivet signerades av styrgruppens medlemmar vid ett möte i Stockholm 23 september.

”Sveriges fartygsagenter har alltid haft som huvuduppgift att göra anlöpet så effektivt som möjligt för de, ofta utländska, rederier som besöker de svenska hamnarna”, säger Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening. ”Med den här satsningen krokar vi arm med svenska rederier, hamnar, myndigheter och lastägare för att effektivisera anlöpet och göra sjöfarten ännu mera sömlös. Bort med onödiga hinder; nu ska vi alla arbeta tillsammans för att effektivisera sjöfarten! En ökad digitalisering blir det främsta verktyget”, menar Berit Blomqvist.

”Vi vet att en högre effektivitet stärker sjöfartens konkurrenskraft men ser också andra aspekter som varuägarna efterfrågar: ökad tillförlitlighet, ökad förutsägbarhet och ökad flexibilitet”, kompletterar Jenni Ranhagen, vd Näringslivets Transportråd.

Torbjörn Wedebrand, styrelseordförande Sveriges Hamnar framhåller att: ”85-90% av all varutransport till och från Sverige sker genom de svenska hamnarna. Genom informationsdelning i realtid inför anlöp ser vi väsentliga effektiviseringsmöjligheter genom att hamnarnas verksamheter bättre anpassas till fartygens ankomster och avgångar. Detta ger också effektiviseringsmöjligheter i fler leda som landtransporten och för varuägaren. Sammantaget ser vi betydande miljö- samt arbetsmiljövinster.”

”Ambitionen med programmet från vår sida är att, med utgångspunkt i tidigare framtagen kunskap inom området, göra anlöpet mer effektivt, sett till såväl utsläppsreduktioner som tids- och kostnadsparametrar. Svensk Sjöfart har en vision om noll utsläpp till luft och vatten år 2050 och för att uppnå detta krävs det att vi använder ny teknik och digitaliseringens möjligheter på bästa sätt”, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svensk Sjöfart.  

”Att skapa smarta lösningar som baseras på en gemensam digital infrastruktur för myndighetsrapportering och affärsprocesser stärker sjöfarten som transportalternativ. Det är angeläget för alla som är en del av  transportkedjan där sjöfart ingår och kan bidra till att flytta gods från land till sjö. Styrkan sitter i att vi gör detta tillsammans”, avslutar Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

För mer information, kontakta:

Carina Stål, Programkoordinator
010-478 59 88, carina.stal@sjofartsverket.se