Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket föreslår sänkta farledsavgifter med 23 procent

Nyhet 2022-04-13

Kommande två år sänks farledsavgifterna med 23 procent och miljöincitamentet för rederierna stärks. Detta presenterar Sjöfartsverket idag som ett svar på hur regeringens tillskott om 300 miljoner kronor för 2023 och 2024 ska användas.

Sjöfartsverket föreslår sänkta farledsavgifter
Sjöfartsverket föreslår sänkta farledsavgifter. Foto: Sjöfartsverket

-  Vi föreslår en generell sänkning av avgifterna för samtliga fartyg från och med 1 januari 2023. Vi föreslår också att de mest miljövänliga fartygen får ytterligare rabatt genom att det så kallade miljöincitamentet förstärks med 30 procent, säger Joel Smith, ställföreträdande generaldirektör på Sjöfartsverket.

Regeringen har aviserat tillskottet under åren 2023 och 2024 och gav Sjöfartsverket ett uppdrag att se över på vilket sätt pengarna bäst kan användas.

Ur regeringens budget

För att minska trycket på farledsavgifterna, och därigenom främja en överflyttning av gods till sjöfarten, inför regeringen även en klimatkompensation för sjöfarten. Detta innebär att anslaget tillförs 300 000 000 kronor per år 2023 och 2024 för att stärka Sjöfartsverkets ekonomi.

Även om farledsavgiften för de flesta transportupplägg enbart är en mindre del av totalkostnaden så har sjöfartsbranschen återkommande önskat lägre avgifter för att göra sjöfarten mer attraktiv och gynna fler energieffektiva sjötransporter.

-  Regeringens tillskott är mycket välkommet och vi är övertygade om att transportbranschen tar till sig detta på bra sätt. På sjön finns det gott om plats för fler transporter, säger Joel Smith.