Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket hanterar sanktioner

Nyhet 2022-03-09

Europeiska Unionen har infört sanktioner mot Ryssland i form av frysning av tillgångar, hinder för att genomföra betalningar och förbud mot export av vissa varor eller tjänster med mera. En del av sanktionerna påverkar Sjöfartsverkets verksamhet.

Sjöfartsverkets offentligrättsliga verksamhet, såsom farledsavgifter och lotsning vid lotsplikt, omfattas inte av sanktioner. Sanktionerna kan dock leda till att Sjöfartsverket har svårt att få betalt för exempelvis lots- och farledsavgifter. Sjöfartsverket har därför beslutat att tecknade kreditavtal inte längre gäller för fartyg som träffas av sanktioner.

Vad gäller Sjöfartsverkets affärsverksamhet får Sjöfartsverket inte vara part i någon affärstransaktion med företag eller person som omfattas av sanktioner. I praktiken måste Sjöfartsverket därför inom affärsverksamheten kontrollera om ett fartygets ägare eller redare finns på någon lista över personer eller företag som har fått sina tillgångar frysta. Vidare kan ett fartygets last omfattas av sanktioner, antingen riktade mot lastägaren eller mot typen av last.

- Vi följer de regelverk som är satta och följer utvecklingen löpande. Om regeringen förändrar vårt uppdrag eller ger oss nya direktiv ställer vi om, säger Lisa Lewander, chefsjurist på Sjöfartsverket.