Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

"Sjöfartsverket har en viktig roll"

Nyhet 2019-01-23
Pia Berglund nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket
Foto: Trafikverket

Pia Berglund blir nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket. I rollen som samordnare ska hon främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart och förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg.

- Det ska bli spännande att göra verkstad av de gemensamma ambitionerna att nyttja sjöfarten bättre även för inrikes trafik. Uppdraget är långsiktigt och ganska öppet vilket underlättar mitt arbete som kommer att vara mycket fokuserat på samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner samt näringslivet. Jag hoppas att mina erfarenheter i alla dessa delar kommer väl till nytta för uppdraget. Regering och riksdag har nu fått en godsstrategi på plats där bland annat denna tjänst ingår och nu är det dags för oss alla att dra vårt strå till stacken.

Vilka är de största utmaningarna?

- Vi har kommit till en punkt där vi vet vad vi vill gemensamt och nu gäller det att leverera på det. Här utgör inte minst Sjöfartsverket rapport Uppdrag för ökad kust- och inlandssjöfart en viktig startpunkt med de slutsatser som togs fram där.

Vad är viktigast för att uppnå resultat?

- Jag tycker personligen att det är dags för alla inblandade att fundera över åtgärder de själva kan vidta för att nå målet med en överflyttning av gods till sjöfart samt identifiera vad som behövs av andra parter. Sedan ser jag det som min roll att samla in dessa åtgärder och se till att vi får verkstad i dessa. Jag antar att det kan komma att krävas både förändrade regler och styrmedel samt vissa infrastruktursatsningar men framför allt åtgärder för ett effektivare flöde mellan trafikslagen och inom trafikslaget.

Vad kan vi förväntas oss av dig?

- En stor del av mitt uppdrag är rena främjandeuppdrag för att stärka de bra saker som redan görs och visa upp goda exempel. Men jag kommer också verka som blåslampa för att få till en förändring. Min ambition är att alla parter ska känna engagemang och ägarskap över själva frågan att stärka inrikes sjöfart. Jag ser mig mer som en stöttande part. Sedan finns en väldigt specifik del i uppdraget som är att kartlägga torrhamnar och omlastningskajer inklusive kajer i stadsmiljö som kan användas och utvecklas för sjöfart på inre vattenvägar.

Hur ser du på Sjöfartsverkets roll?

- Sjöfartsverket är ju en av flera inblandade myndigheter som jag ska samverka med i uppdraget. Sjöfartsverket har en viktig roll för att hålla våra farleder tillgängliga, säkra och farbara. Jag hoppas att det ska komma fram bra förslag på åtgärder för hur hela logistikkedjan ska kunna utvecklas och effektiviseras för att få till en överflyttning. Här har Sjöfartsverket ett stort ansvar för sina delar och inte minst i form av nyttjande av automatisering och digitalisering av flödena, vilket verket redan jobbar med. Jag ser fram emot att ha en bra dialog med Sjöfartsverket personal.

Fakta om Pia Berglund

  • Pia Berglund är juristutbildad och har haft flera internationella uppdrag och chefstjänster på Transportstyrelsen och på Sjöfartsverket.
  • Hon kommer närmast från en tjänst som vice vd och innan dess vd för branschorganisationen Svensk sjöfart, som är ett medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv.
  • Rekryteringen av Pia Berglund ingår ett regeringsuppdrag där Trafikverket bland annat ska utse och inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Uppdraget gäller i sex år.