Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket samlar produkter och tjänster i ny katalog

Nyhet 2021-10-15
Produkt- och tjänstekatalogen uppslagen.

Sjöfartsverket har ett brett utbud av produkter och tjänster som syftar till att skapa nytta för våra kunder och samarbetspartners. Nu har vi samlat våra produkter och tjänster i en katalog för att ge en bättre överblick av våra erbjudanden och hur man tar del av dessa.

Sjöfartsverket har flera olika typer av kunder. Inom handelssjöfarten utgörs de främst av rederier och fartyg. Kommunala hamnar och industrihamnar har eget ansvar för sina sjövägar, men många köper våra tjänster då vi bidrar till säkerhet och resursoptimering med hög kvalitet. Försvarsmakten, Kustbevakningen och fritidsbåtlivet räknas också till våra sjöfartskunder i och med att de trafikerar våra farleder och tar del av vissa tjänster. Även den kommersiella luftfarten är vår kund eftersom Sjöfartsverket har räddningstjänstansvaret för flygräddning.

För att göra det så enkelt som möjligt för Sjöfartsverkets kunder att se vad vi erbjuder har vi nu samlat våra produkter och tjänster i en katalog. Det ska göra det lättare att hitta rätt information och rätt kontaktperson beroende på vilket ärende man har.