Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket sammanfattar räddningsåret i ny rapport

Nyhet 2022-03-07

Användaren står i fokus när Sjöfartsverket tar fram en ny rapport över årsstatistiken för sjö- och flygräddning. Den ger också en gedigen insyn över det gångna årets inkomna larm till Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral.

En lotsbåt syns till vänster. Till höger över havet flyger en helikopter.
Sjöfartsverkets helikoptern från Säve vinschar upp de två nödställda från klipporna. Foto: Anton Stenros, båtman

- 2021 var åter ett påfrestande år för hela samhället – för luftfarten, sjöfarten, och för oss som individer. Vi ser spår av detta även i vår statistik. På en aggregerad nivå är behoven trots det relativt stabila över tid, skriver Mattias Hyllert, direktör för Sjö- och flygräddningen på Sjöfartsverket, i inledningen av rapporten.

Sjöfartsverket rapport över sjö- och flygräddningsåret och dess innehåll är ett viktigt verktyg för vår verksamhet, men även för samverkanspartners som jobbar med sjö- och flygräddning på olika sätt. En central del i framtagandet av den nya rapporten har varit att presentera tung statistik på ett lättillgängligt, tilltalande och enhetligt sätt. Det har också varit viktigt att diagram kommenteras och förklaras i text.

Användarna har stått i fokus, en viktig utveckling menar Emilie Boyd, projektledare för rapporten på verket.

- Vi inledde med ett arbete riktat mot intressenter inom verket och samverkansparters för att ta reda på vilken statistik och information som efterfrågas och anses relevant. Utifrån svaren har vi kunnat fokusera på att ta fram statistik som är användbar, säger Emilie Boyd.

I rapporten finns bland annat redovisningar av sjö- och flygräddningsärenden uppdelade per månad, farkost och olyckstyp, ställt mot de senaste åren. Här finns också en geografisk redovisning där Västra Götalands län haft flest sjöräddningsärenden under 2021, och Skåne flest flygräddningsärenden.

Under 2021 inkom strax över 1 800 sjö- och flygräddningsärenden till Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral (JRCC). Utöver det mottog de nästan 5 200 andra ärenden. Den senare kategorin utgörs främst av ärenden inom sjöfart (ej av räddningskaraktär), bistånd till kommunal räddningstjänst samt sjuktransporter.