Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket sjösätter sin nya webbplats

Nyhet 2021-04-13
Foto på dator, kaffekopp, läsplatta, telefon, på ett skrivbord.
Bild: Stokkete/Sjöfartsverket

Sjöfartsverket lanserar nu sin nya webbplats. Den ska vara lättare att hitta på, mer tillgänglig och ha ett modernare utseende än den gamla som har funnits sedan 2012.

Utgångspunkten har varit att utveckla en kundorienterad och nyttobaserad webbplats. Det betyder att användarnas behov ska vara i fokus, oavsett om det gäller fritidsbåtsägare eller handelssjöfarten.

- Webben är en viktig och naturlig komponent i vår kontakt med kunder, näringsliv, potentiella arbetstagare och myndigheter. Hur vi upplevs på webben bidrar till hur kontakten med Sjöfartsverket upplevs. Vi vill vara en kundorienterad organisation med hög servicegrad. Då behöver webbplatsen spegla det, säger Fredrik Nordanslätt som är kommunikationschef.

Sjöfartsverkets nya webbplats kommer också vara mer driftsäker än den gamla.

- Den gamla webbplatsen hade omodern teknik som var tvungen att bytas ut. Vi har lyft den tekniska delen för att öka bland annat driftsäkerheten för att göra webbplatsen ännu mer tillgänglig, säger Karin Thalinsson som är projektledare för den nya webbplatsen.

I arbetet med att ta fram den nya webbplatsen har Sjöfartsverket undersökt vilka behov användarna har. Det har bland annat framkommit att de vill att det ska vara lättare att hitta information, tjänster och nyheter.

- Vi har genom våra kundundersökningar fått återkopplingen att den gamla webben har varit svårnavigerad och att mycket information varit svår att hitta. Därför har vi nu minskat antalet undersidor för att underlätta att hitta rätt information och kontaktytor, menar Fredrik Nordanslätt. 

Nya sjofartsverket.se ska också bli lättare att använda i mobiltelefoner och surfplattor.

- Den är anpassad för olika plattformar. Vi ser en utveckling där allt fler av besökarna använder en mobiltelefon, säger Karin Thalinsson.

Förutom innehållsmässiga och tekniska förbättringar så blir det även en modernare design.

Adressen till Sjöfartsverkets webbplats är precis som tidigare www.sjofartsverket.se

Hjälp oss att bli bättre!

Har du synpunkter på den nya webbplatsen eller hittar du saker som inte fungerar? Kontakta gärna Sjöfartsverkets kommunikationsavdelning via mejl till info@sjofartsverket.se