Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket summerar räddningssommaren

Nyhet 2020-09-14

Över 800 sjöräddningsinsatser gjordes.

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti. En majoritet av insatserna genomfördes för att hjälpa fritidsbåtar.

- Sommaren innebär högsäsong för oss och våra samarbetspartners inom den svenska sjöräddningsverksamheten, och går också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. Larmorsakerna har i vanlig ordning varierat och handlat om allt ifrån motorhaverier och grundstötningar till snabba väderomslag som gjort att man som fritidsbåtsägare hamnat i ett utsatt läge, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella sjö- och flygräddningscentral.

Enligt Sjöfartsverkets preliminära siffror för årets sommar genomfördes 829 sjöräddningsinsatser mellan maj och augusti. Samtidigt som årets resultat visar på en viss ökning under augusti ligger siffrorna på samma nivå som för de senaste fyra åren. En övervägande del av insatserna genomfördes för att hjälpa olika typer av fritidsbåtar.

- För att undvika att hamna i obehagliga situationer som fritidsbåtsägare gäller det att planera sin resa i god tid. Säkra därför upp att båten är i trim, håll koll på vädret och använd alltid flytväst, säger Annika Vestergård.

Västra Götalands län stod för den största andelen sjöräddningsinsatser under sommaren med 168 insatser, följt av Stockholms län (130) och Skåne län (100).

Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral

Sjöfartsverket ansvarar för insatser, när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden. Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken.

Ansvarsområdet är hela Sveriges sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

 

Antalet sjöräddningsinsatser fördelat per vecka

Källa: Sjöfartsverkets preliminära statistik över antalet sjöräddningsinsatser för perioden januari-augusti 2020, jämfört med medelvärdet för åren 2016-2019.

Diagram för sjöräddning 2020