Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket tillsätter sjöfartsrådgivare

Nyhet 2020-06-08

Sjöfartsverket har beslutat att utse Fredrik Backman till sjöfartsrådgivare. Syftet med den rådgivande rollen är att medverka i arbetet med att uppnå regeringens klimatpolitiska mål. Detta genom att underlätta för företag att ställa om från land- till sjötransporter.

- Vi vill göra det så lätt som möjligt för landets företagare att gå från land- till sjötransporter. Som expertmyndighet på området vill vi nu dela med oss av och stödja förmedlingen av vår och andras kunskap för att förenkla den övergången. Som en del inom detta arbete har jag idag beslutat att tillsätta Fredrik Backman som sjöfartsrådgivare, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Syftet med Sjöfartsrådgivaren blir att aktivt medverka till omställningen från land- till sjötransporter. Omställningen från land- till sjötransporter är nödvändig för att uppnå de klimatpolitiska målen. Inom den nya rådgivande rollen ingår ett särskilt uppdrag för att underlätta för främst små och medelstora företag i detta arbete. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter och branschen.

- Den svenska sjöfarten är en mycket viktig pusselbit i arbetet för att uppnå regeringens klimatpolitiska mål. Men för att uppnå målen måste allt fler företagare ställa om sina transportkedjor från mindre klimatsmarta alternativ. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att ett enda normalstort fartyg på Östersjön kan ersätta hela 500 lastbilar. Men också att sjöfarten till skillnad från både det svenska väg- och järnvägsnätet inte lider av någon kapacitetsbrist, säger den nytillsatta Sjöfartsrådgivaren Fredrik Backman.

Idag svarar de svenska inrikestransporterna för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Därför har Sveriges riksdag sen tidigare fattat beslut om att klimatutsläppen från alla transporter i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. Samtidigt visar tidigare beräkningar från Trafikverket att mängden gods kommer öka med 65 procent fram till år 2040. 

Fredrik Backman, som själv är sjökapten i grunden, är chef för Sjöfartsverkets rederi och har mångårig erfarenhet inom sjöfartsbranschen.

Relaterade länkar