Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets arbete med anledning av coronaviruset covid-19

Nyhet 2021-01-19

Sjöfartsverkets verksamheter fungerar väl. I stort sett ska våra kunder inte påverkas av den pågående Coronapandemin.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter angående coronaviruset, covid-19.

Sjö- och flygräddning

Vi har för närvarande en god beredskap för sjö- och flygräddning i hela landet.

Lotsning

Vår lotsning fungerar fortsatt väl i hela landet. Om det finns en misstänkt smitta ombord måste det anmälas till Kustbevakningen.

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post. 

Isbrytning

Isbrytningsverksamheten har nu startat upp samtliga fem isbrytare är i full drift. Isbrytningsverksamheten är för närvarande inte påverkad av smitta, men verksamheten är skör då samtlig personal samsas på 5 plattformar där de bor, jobbar och lever ihop dygnet runt. Så kommer väl smitta ombord befarar vi att det går fort, och snabbt blir den enheten satt ut drift vilket det inte finns utrymme för under normal säsong. Därför jobbar vi väldigt aktivt med strikta rutiner och procedurer som sig blir gränssättande för personal och verksamhet. Vi har även ytterligare åtgärder att ta till om/när smitta bryter ut. Och på så sätt hoppas vi kunna eliminera en epidemisk smitta ombord. Men vi är sköra, och status från ej påverkad till måttligt eller gravt påverkad kan gå fort.

Sjögeografi

Förebyggande åtgärder har tagits för att säkerställa leveranser av navigationsvarningar och underrättelser för sjöfarande och elektroniska sjökort (ENC). 

Sjömansservice

Sjömansservice anläggningar är öppna och transportservicen är igång, med vissa restriktioner. För utökad säkerhet, har vi satt upp dekaler och skyltar som uppmanar gästerna att hålla avstånd till varandra. Vi har också infört rutiner för frekvent desinficering av ytor. För frågor eller ytterligare information, kontakta den lokala Sjömansservicestationen via telefon eller e-post.

* * *

Sjöfartsverket fortsätter sitt löpande arbete med olika typer av riskbedömningar för verksamheten, och har kontinuerlig kontakt med övriga myndigheter.