Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets arbete med anledning av coronaviruset covid-19

Nyhet 2022-01-10

Sjöfartsverkets verksamheter fungerar väl. I stort sett ska våra kunder inte påverkas av den pågående Coronapandemin.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter angående coronaviruset, covid-19.

Sjö- och flygräddning

Vi har för närvarande en god beredskap för sjö- och flygräddning i hela landet.

Lotsning

Vår lotsning fungerar fortsatt väl i hela landet och vi har en lång rad skyddsåtgärder på plats för att säkra att tjänsten skall fungera med minimala störningar. För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post.

Observera vissa förändringar gällande:

Isbrytning

Isbrytningsverksamheten har nu startat upp samtliga fem isbrytare är i drift/standby. Isbrytningsleveransen är för närvarande inte påverkad av smittläget. Vid händelse av en smittspridning på ett av våra fartyg kan dock verksamheten påverkas drastiskt under en period.

Sjögeografi

Förebyggande åtgärder har tagits för att säkerställa leveranser av navigationsvarningar och underrättelser för sjöfarande och elektroniska sjökort (ENC).

Sjömansservice

Sjömansservice anläggningar är öppna och transportservicen är igång, med vissa restriktioner. För utökad säkerhet, har vi satt upp dekaler och skyltar som uppmanar gästerna att hålla avstånd till varandra. Vi har också infört rutiner för frekvent desinficering av ytor. För frågor eller ytterligare information, kontakta den lokala Sjömansservicestationen via telefon eller e-post.

* * *

Sjöfartsverket fortsätter sitt löpande arbete med olika typer av riskbedömningar för verksamheten, och har kontinuerlig kontakt med övriga myndigheter.

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-17