Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets årsredovisning för 2018

Nyhet 2019-04-03
Sjöfartsverkets årsredovisning 2018

2018 var ett relativt bra år för sjöfarten. Godsvolymerna ökade och antal anlöp till svenska hamnar var stabilt. Sjöfartsverket har samtidigt fortsatt att stabilt och till hög kvalitet leverera service till handelssjöfarten.

Kunder, medborgare och ägare är nöjda med Sjöfartsverkets service och leveranser, men myndighetens ekonomi är fortsatt mycket svag. För att uppnå en ekonomi i balans har avgifterna höjts och ett långsiktigt effektiviserings- och utvecklingsprogram har startats. Det har lagt grunden för att Sjöfartsverket för första gången på mycket länge kan leverera ett positivt resultat på 45 miljoner kronor och 3,5 procents räntabilitet som ägaren ställt krav på.

- Det är mycket glädjande att vi kan leverera ett positivt resultat samtidigt som vi ser att det krävs ytterligare kraftfulla insatser både från oss och från våra ägare för att få ett kapital som inom rimlig tid räcker för återinvestering i till exempel isbrytare och moderna tjänster, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

2018 var året då rekordmånga sjöfartsobjekt fick plats i den nationella planen för transportsystemet och Sjöfartsverket tog nya steg i arbetet med att utveckla tjänster för att stärker sjöfartens konkurrenskraft, dessutom fick vintersjöfarten sin utlovade service och över 95 procent fick lots i önskad tid. Med fokus på säkra sjövägar avvärjde Sjöfartsverkets VTS-operatörer cirka 100 incidenter samtidigt som sjö- och flygräddningsverksamheten undsatte nödställda över hela landet.

- Vårt sjömätningsprogram för Östersjön har nått hela 65 procent av ytan för allmänna farleder och stråk, vilket kommer att öka säkerheten, ge underlag för nya farleder och optimerade rutter för miljö och näringsliv, säger Katarina Norén.

Relaterade länkar