Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets årsredovisning för 2019 är klar

Nyhet 2020-04-23

När årsredovisningen för Sjöfartsverkets verksamhetsår 2019 nu redovisas kan vi se att 2019 inte utmärker sig i jämförelser med tidigare år. Verksamheten fungerar väl och ekonomin är svag men stabil.

När årsredovisningen för Sjöfartsverkets verksamhetsår 2019 nu redovisas kan vi se att 2019 inte utmärker sig i jämförelser med tidigare år. Verksamheten fungerar väl och ekonomin är svag men stabil.

Vid närmare blick på Sjöfartsverkets måluppfyllelser finns det ett par saker som sticker ut. Först och främst handlar det om att 8 procent färre sjöräddningsinsatser behövdes genomföras under 2019 än året innan. Det är en glädjande utveckling. Ser vi på räddningsinsatserna som gjordes på nationellt vatten lyckades vi undsätta 98,2 procent inom 60 minuter. Det ska ställas i relation till målet som ligger på 95 procent.

Den milda isvintern innebar att 98 procent av fartygen anlöpte hamn för egen maskin eller fick assistans utan väntetid. De som behövde vänta fick vänta i genomsnitt i 2 timmar och 36 minuter vilket är betydligt bättre än målet på 4 timmar. Målsättningen om att leverera lots inom 5 timmar uppfylldes också till 99,2 procent i förhållande till målbilden på 95 procent.

När det gäller de ekonomiska målen slutade årets resultat nära ett nollresultat. Regeringens mål om en räntabilitet på 3,5 procent och en soliditet på 25 procent är därför fortfarande avlägsna.