Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets årsredovisning för år 2020

Nyhet 2021-04-15

År 2020 präglades av stor osäkerhet och många enskilda tragedier vilket skapade ett behov av flexibilitet och nytänkande i Sjöfartsverkets och andras samhällsleveranser.

Sjöfartsbranschen hade det tufft under 2020, framförallt när det gäller passagerartrafiken och kryssningarna. Sjömännen hade också ett tufft år med stora logistiska problem vid manskapsbyte på fartygen och resor hem. Samtidigt klarade sig godstrafiken lindrigt undan och trots vissa problem fungerade transporterna för det mesta.

Under året ändrade Sjöfartsverket en hel del i sin ordinarie verksamhet. Lotsarna fick arbeta i något som närmast kan beskrivas som en rymddräkt, de fick lära sig skiftbyten utan att träffas och effektiva sätt att både transportera och sanera helikoptrar och båtar. Administrativa medarbetare fick arbeta på distans och de digitala mötena blev fler. Inom Sjöfartsverkets egen verksamhet klarade vi oss lindrigt från pandemin med låga sjuktal. Samtidigt påverkades exempelvis en verksamhet som Sjömansservice ordentligt när besättningar inte fick komma iland.

Under 2020 fortsatte Sjöfartsverket att arbeta med förnyelse och utveckling av olika system och tjänster. Det branschgemensamma programmet ”Smarta anlöp” gick in i en ny fas där stora steg togs mot att digitalisera anlöpsprocessen.

De minskade antalet anlöp som en effekt av pandemin har lett till en påfrestning i Sjöfartsverkets ekonomi, men tack vare ett tillskott från regeringen på 300 miljoner kronor kan verket redovisa ett positivt resultat. Tillskottet, tillsammans med Sjöfartsverkets egna besparingar och effektiviseringar gav ett överskott på 186 miljoner kronor för år 2020. Samtidigt ser framtidsutsikterna dystra ut och Sjöfartsverket riskerar ett negativt eget kapital redan under 2021. Om Sjöfartsverket dessutom ser på de stora investeringar verket behöver göra i framtiden, i form av förnyelse av flottan, omställning till fossilfritt samt nya isbrytare, är läget bekymmersamt och Sjöfartsverket ser ingen ekonomisk ljusning under nuvarande förutsättningar.

Vårt jobb på Sjöfartsverket är avgörande för sjöfarten i Sverige. Sjöfarten bidrar i sin tur till svensk konkurrenskraft, tillväxt och välfärd. Det är det vi ytterst levererar. Varje dag, året runt.

Årsredovisningen finns tillgänglig på länken nedan.