Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets avgiftsmodell revideras

Nyhet 2020-11-23

Vart femte år genomför Sjöfartsverket en översyn av myndighetens avgiftsmodell. Målsättningen är att nästa version av avgiftsmodellen ska träda i kraft den 1 januari år 2023. Nu påbörjas arbetet inför införandet 2023. Första steget är en första analys av den nuvarande modellen genomförs.

Avgiftsmodellen revideras vart femte år för att säkerställa att den motsvarar de krav och behov som både sjöfartsbranschen och Sjöfartsverket har. En målsättning som vi själva har satt. Principerna för avgiftsuttaget ska vara transparens, konkurrensneutralitet samt full kostnadstäckning.

- Det är flera stora frågor som vi har att arbeta med. De gäller både modellens finansieringsförmåga av de tjänster vi tillhandahåller, såväl som hur den kan främja miljövänlig sjöfart och överflyttning av gods från land till sjö, säger Magnus Stephansson, finansdirektör vid Sjöfartsverket.

Den nya avgiftsmodellen ska enligt uppdraget vara på plats den 1 januari 2023. Innan dess genomförs en analys av den existerande modellen som blir klar i december 2020. Därefter startar arbetet med att ta fram förslag på ändringar i avgiftsmodellen. De föreslagna ändringarna kommer sedan att remitteras efter sommaren 2021. Observera att ovanstående revidering av avgiftsmodellen inte ska förväxlas med den pågående processen kring justeringar av lots- och farledsavgifter som träder i kraft den 1 maj 2021.

- Under processen fram till införandet vill vi utveckla modellen i dialog med våra kunder och öka sjöfartsbranschens förståelse för principerna för våra avgiftsuttag. Vi vill därför föra dialog med sjöfartsbranschen kring modellens utformning, efter att den inledande analysen har genomförts internt, säger Magnus Stephansson.

Om avgiftsmodellen

Avgiftsmodellen bestämmer de avgifter som handelssjöfarten ska betala när de anlöper  svensk hamn. Dessa avgifter består av farledsavgifter, lotsavgifter och övriga avgifter, vilket samlat uppgår till cirka 70 procent av Sjöfartsverkets intäkter. För dessa intäkter utför och ansvarar vi för isbrytning, lotsning, farledsservice, sjökommunikation, sjögeografi, Sjö- och flygräddning samt sjömansservice.