Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets simulator sparar pengar i farledsprojekt

Nyhet 2022-01-12
Lotsarna på väg in med ett fartyg till Luleå, man ser en assisterande virtuell bogserbåt på babordssidan redo att koppla.
Sjöfartsverkets simulator i Göteborg. Här kommer ett fartyg angöra Luleå Hamn. Foto: Agne Hörnestig, Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets alla farledsprojekt testkörs i förväg i Sjöfartsverkets simulatorcenter i Göteborg för att nå optimal funktion och ekonomi. "På detta sätt sparar vi minst 20-50 miljoner kronor på farledsutmärkningen enbart i Luleåprojektet Malmporten", säger Bertil Skoog vid Infrastrukturavdelningen på Sjöfartsverket.

Bertil Skoog och lotsar från Luleå lotsområde la nyligen sista handen vid den nya farledutmärkningen med kapacitets- och sjösäkerhetshöjande åtgärder i farledsprojektet. Den var resultatet av flera tidigare ”körningar” och även besiktning på plats i farleden.

Vid ett och samma tillfälle ”provkördes” även utmärkningen i Mälarfarlederna med lotsar från Södertälje lotsområde. Det är första gången som två projekt parallellkörts i simulatorn. Drygt 100 års sammanlagd lotserfarenhet var samlad samtidigt.

- Anläggningens beläggning är mycket hög och därför fick vi göra en provkörningskombo i sammanhanget, förklarar Bertil Skoog som även ledde översynen av Mälarfarlederna till hamnarna i Västerås och Köping.

Hålla i minst 60 år

Förutom minskade kostnader för utmärkningen har simulatorkörningarna för Malmporten även visat på sänkta underhållskostnader i ett framtidsperspektiv genom att nästan alla fyrar i sjön har kunnat flyttas till land.

- Med tanke på isförhållandena i Bottenviken är slitaget extremt stort och det finns risk för att fundamenten till havs inte håller. Dessutom ska utmärkningen hålla i minst 60 år. Simulatorn har hjälpt oss att komma fram till de mest nautiskt funktionella och byggtekniskt mest rationella lösningarna, summerar Bertil Skoog.

Personer i simulatorn som funderar. De syns från sidan.
Lotsen Robert Karlsson, Luleå lotsområde, funderar i samband med en provkörning av Malmporten. Foto: Agne Hörnestig

Om provkörningar i simulatorn

Anläggningen rymmer fyra audiovisuella rum (en kombination av bild och ljud) där testkörarna, oftast är det lotsar, ”kör” aktuell farled med aktuellt fartyg från en fartygsbrygga utifrån olika väder och vindförhållanden som läggs in i ett dataprogram.

Lotsarna kan från bryggan se aktuell farled med farledsutmärkning i en simulerad miljö på en stor bildskärm som mäter flera meter i storlek med ett 180graders-perspektiv. Vid körningarna, med fartyg av såväl olika typ som storlek, ger lotsarna värdefulla synpunkter och uppgifter för exempelvis förbättringar av farledsutmärkning och behov av muddringsjusteringar i ett kommande projekt.

Instruktörerna för övningen sitter i ett samlingsrum bredvid. De kan se och höra hur diskussionerna går på respektive brygga. Lotsarnas erfarenheter och upplevelser av körningarna ligger sedan till grund för utvärderingen av projektet. När ett antal körningar genomförts läggs ”spåren” ovanpå varandra i en utmärkningsplan. Då ser man om förändringar behöver göras på farledsytan, antingen smalna av eller bredda där säkerhetsmarginalerna inte är tillräckliga.