Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Stabilt resultat i Sjöfartsverkets Nöjd-Kund-Index (NKI)

Nyhet 2021-04-20

Sjöfartsverket får ett gott och oförändrat resultat i den mätning av NKI som genomfördes under senhösten 2020. Det totala resultatet uppgick till 69 jämfört med 2017 års resultat som var 68.

Sjöfartsverket mäter med ett par års mellanrum hur kvalitén på Sjöfartsverkets tjänster uppfattas genom en mätning av NKI. Hur våra kunder och användare av våra tjänster uppfattar Sjöfartsverket är avgörande för strategiska beslut om verksamheten.

NKI för Sjöfartsverket totalt ligger på nästan samma nivå som 2017 – 69 jämfört med 68 på en skala mellan 1 och 100.

- Runt 80 procent av kunderna är ganska eller mycket nöjda med de olika aspekter av service de möts av från oss på Sjöfartsverket vilket är fantastiska siffror, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket

Nöjdheten är till viss del högre för sjögeografi (NKI 81) än för lotstjänsten som är de två områden som har haft fördjupade frågeområden. För lotstjänster har NKI sjunkit från 68 till 57.

- Av siffrorna går det att läsa ut att det inte är lotsningstjänsten i sig och dess utförande som ger ett lägre utslag. Det är snarare avgiftssystemet och rabattsystemet, eller avsaknaden av rabattsystem som ger ett starkt utslag tillsammans med önskemål om en högre flexibilitet i hur nära ett anlöp eller en avgång som kunden måste beställa lots, säger Niclas Härenstam.

Nöjdheten med bemötandet visar ett väldigt fint resultat för Sjöfartsverket i sin helhet. Endast fem procent uttrycker någon form av missnöje. Runt 70 procent är också nöjda med de olika aspekter av information som bedöms i undersökningen.