Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Stor satsning på förbättrad arbetsmiljö till sjöss

Nyhet 2021-12-22

REDO 2.0 sticker ut bland projekten som får finansiering via Trafikverkets Sjöfartsportfölj. Vanligtvis handlar det om satsningar som är kopplade till digitalisering och teknik. REDO 2.0 handlar om social hållbarhet till sjöss.

Cajsa och Eva står ute och ser in i kameran. Eva har sin hand på Cajsas axel.
Cajsa Jersler Fransson och Eva Nordström från Sjöfartsverket, är koordinator respektive projektledare i REDO 2.0. Foto: Emma Brask

Cajsa Jersler Fransson och Eva Nordström på Sjöfartsverket var både med och koordinerade det första REDO-projektet, som avslutades våren 2021, och är fortsatt delaktiga i den andra etappen.

- I det första REDO-projektet fokuserade vi på kvinnor till sjöss. I det arbetet syntes ett stort behov av att lyfta det systematiska arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö, oavsett kön. Det bottnar REDO 2.0 i, ett mer förebyggande arbete, säger Cajsa Jersler Fransson, koordinator i projektet.

Organisationen MÄN

Projektet ska pågå i tre år och har precis startat upp med att stämma av förväntningar och sätta en första planering tillsammans med de andra projektpartnerna. RISE (Research Institutes of Sweden), Chalmers och Svensk sjöfart är alla delaktiga, tillsammans med sex rederier. Även Organisationen MÄN ingår i projektet.

- Vi är vana vid att det mest är kvinnor som hörs och syns när det gäller jämställdhet. Men eftersom sjöfarten i huvudsak består av män har vi valt ett strategiskt partnerskap med en organisation som har erfarenhet av att engagera män, säger Eva Nordström, som är en av projektledarna.

MÄN arbetar för att bekämpa våld innan det uppstår och har under många år utvecklat metoder och verktyg för skolungdomar och kommuner. Tillsammans ska de nu utforma ett material anpassat för vuxna med en arbetsplats inom sjöfart.

Fem arbetspaket

Materialet som tas fram genom projektet kommer att bli olika arbetspaket. Det första ska handla om hur man kan jobba med psykologisk trygghet för att förebygga psykisk ohälsa och främja att människor mår bra och känner sig fria att lyfta fel och brister kopplat till säkerheten ombord.

De andra fyra handlar om att bryta tystnadskulturer, förebygga olika uttryck för våld, ta fram verktyg för att jobba med den sociala arbetsmiljön, hitta olika sätt att stötta kvinnor till sjöss och problematiken i att många slutar jobba till sjöss relativt tidigt.

Ett stort erkännande

- Det känns som ett stort erkännande att vi fått finansiering via Sjöfartsportföljen. Det säger någonting om hur viktiga även dessa frågor är. Ombordanställdas mående och säkerhet är en förutsättning för en hållbar och tryggad sjöfart framöver, säger Eva Nordström.

- Det är också glädjande att så många rederier visat intresse. Det innebär att vi kan bli praktiska snabbt och inte bara sätta en teori på papper. Det känns inspirerande, och väldigt viktigt, säger Cajsa Jersler Fransson.