Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tätare broöppningar i Kvicksund på grund av muddringsarbeten

Nyhet 2021-08-06

Sjöfartsverket, tillsammans med Västerås och Köping, breddar och fördjupar farlederna in till hamnarna i Västerås och Köping i syfte att öka kapaciteten och säkerheten i farlederna. Detta påverkar Kvicksundsbron under augusti och september.

Muddringsarbetena, som redan påbörjats, kommer att pågå hela hösten, till nyår. Den mest intensiva perioden kring Kvicksundsbron är under augusti och september.

Under hösten pågår muddringen mellan Köpings hamn och strax utanför Kvicksundsbron. Muddermassorna grävs upp från botten och återtippas på särskilda dumpningsområden i Mälaren, massor som är förorenade omhändertas via land. Därefter arbetar Sjöfartsverket vidare utåt, hela vägen förbi Västerås hamn fram till sista området som är strax utanför Hjulstabron. 

På grund av muddringsarbetet krävs tätare broöppningar. Det påverkar både fritidsbåtar och yrkestrafiken i vattnet samt biltrafiken på bron. Det kan ibland handla om upp till 20 extra broöppningar per dygn, eller en till två extra öppningar per timme. Arbetet utförs både på natten och på dagtid.