Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Utlysning av forskningsmedel för vintersjöfartsforskning

Nyhet 2019-07-04

Det svensk-finska samarbetet kring vintersjöfartsforskning som etablerades 1972 fortsätter och har nu passerat 100 publicerade rapporter. Nu välkomnar Styrelsen nya förslag till forskning inför kommande vintersjöfartssäsong.

Förslag till projekt inom de generella områdena meteorologi, oceanografi, teknik och vintersjöfart kan nu lämnas in liksom förslag till utlysningens speciella prioritering. Forskningsmedlen för utlysningen uppgår totalt till 200 000 EURO och delas lika mellan Finland och Sverige.

- Årets inriktning av utlysningen handlar om behovsmotiverad forskning kring utrustning och arrangemang för bogsering och assistans till handelssjöfartens fartyg, säger isbrytardirektör Tomas Årnell. Han tillägger att även om isförhållandena rent generellt kan upplevas ha förbättrats något under senare år så är isvallar och områden med grövre krossad sammanfrusen is alltmer förkommande och utgör ett stort problem för handelssjöfartens möjligheter att navigera självständigt vintertid. Också forskning kring exempelvis formen på EEDI-optimerade fartygs förstäv och hur de kan anpassas för isbrytarnas bogserklyka välkomnas i utlysningen liksom andra nya tekniska lösningar för bogsering ombord på isbrytare och handelsfartygen.

Ansökningarna skall vara inskickade senast den 13 september och beslut om beviljade forskningsprojekt lämnas av Styrelsen senast den 18 oktober.

Tomas Årnell ser fram mot många svenska ansökningar och avslutar med att konstatera att samfinansiering med akademi/institut, industrin och forskningsfinansiärer där det är möjligt är välkommet och möjliggör större satsningar på utveckling och FoI inom den för industrin och samhället viktiga vintersjöfarten.

Läs mer om Utlysning av forskningsmedel för vintersjöfartsforskning 2019-2020 >>

Svenska kontaktpersoner är:

Till mitten av augusti: Isbrytardirektör Tomas Årnell, SjöV Mobil: +46 (0) 734321006
Epost: tomas.arnell@sjofartsverket.se

Från mitten av augusti och framöver: Forskningssamordnare Anders Dalén, FoI/SjöV Mobil: +46 (0) 766950386
Epost: anders.dalen@sjofartsverket.se