Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Var tionde lastbil kan ersättas med sjöfart

Nyhet 2021-03-05
Fartyg i farled
Foto: Emma Brask/Sjöfartsverket

165 000 lastbilar skulle kunna ersättas med sjöfart. En sådan överflyttning från väg till sjö beräknas halvera koldioxidutsläppen för samma mängd gods, vilket är en stor klimatvinst. Potentialen är stor visar Sjöfartsverkets rapport ”Överflyttningsanalys – väg till sjö”.

Intresset för sjöfart som transportmedel har vunnit mer mark i den politiska debatten den senaste tiden. Att sjötransporterna bör öka blir extra tydligt i och med den godstransportstrategi som regeringen har antagit.

- Vi räknar med att var tionde lastbil som kör långväga godstransporter har en potential att flyttas över till sjötransporter. Det är närmare 3,6 miljoner ton gods varje år som skulle kunna ersätta 165 000 lastbilar på våra vägar, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Både vägnätet och järnvägsnätet är överbelastat, men det råder ingen platsbrist på sjön. Dessutom är infrastrukturen klar och redo att ta emot mycket mer trafik. Sjöfartsverkets rapport visar dock att det finns några hinder för att detta ska bli verklighet.

- Sjöfarten behöver bli attraktiv och ett givet val för transportköparna, så är det inte idag. Det saknas också en del kunskap om hur en sjötransport går till, säger Johan Wahlström, enhetschef för Maritim Samverkan och Utveckling vid Sjöfartsverket.

Han har skrivit rapporten tillsammans med Mats Jäderland, Infrastruktursamordnare på Sjöfartsverket. Rapporten analyserar statistik, regelverk och ser närmare på hur konkurrenssituationen mellan transportslagen ser ut. Den innehåller också flera konkreta förslag till hur överflyttningen ska bli verklighet.

Samordningen är viktig

Klimatvinster och att det går att frakta stora mängder gods på sjön gör sjötransporter attraktiva. Men anlöpsprocessen behöver bli mer automatiserad och digitaliserad. Då blir det enklare att beräkna exakt ankomst och på så sätt få en mer effektiviserad logistik, från avsändare till mottagare.

- Sjöfartsverket arbetar redan med flera projekt för att underlätta sjötransporter, exempelvis digitalisering av farleder och anlöp. Sjöfarten behöver bli attraktivare för varuägarna och kännas som ett naturligt val för transportköparna, säger Katarina Norén.

Redan idag transporteras stora mängder gods på lastbil från en hamn i södra Sverige till en annan hamnstad. Här finns det stora möjligheter att frakta en del av de godsen på fartyg som går längs kusten. Samordningen av logistiken är något som behöver åtgärdas. Vi behöver också se ny linjesjöfart utmed kusten, nya farleder, och nya inlandsterminaler i hamnarna.

- Tomma fartyg i ena riktningen och tomma lastbilar i den andra riktningen är ineffektivt. Kan vi samordna det kan vi nå stora vinster. Det kräver bland annat en större konkurrensneutralitet mellan trafikslagen, säger Mats Jäderland.