Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Vinterträningen avslutad för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Nyhet 2019-04-15
Helikopter
En av Sjöfartsverkets sju räddningshelikoptrar under årets vinterträning i Kebnekaisefjällen. Foto: Sjöfartsverket

Söndagen den 7 april avslutades vinterträningen i Lapplandsfjällen för besättningarna från två av Sjöfartsverkets räddningshelikopterbaser. Därmed har de fem ursprungliga helikopterbaserna återgått i beredskap.

Vinterträningen innebär att besättningarna från helikopterbaserna i Umeå och Norrtälje övar flygning i högalpin fjällterräng med Kiruna som utgångspunkt. Vinterträningen har pågått sedan månadsskiftet januari-februari och innebär bland annat övning i vinschning i fjällterräng, snölandningar och flygning i dalgångar. I Lapplandsfjällen finns Sveriges högsta och brantaste fjällområden, vilka skapar mycket speciella vindförhållanden på ett helt annat sätt än vad som är fallet i lägre fjällterräng längre söderut i fjällkedjan.

Sjöfartsverket förfogar över sju räddningshelikoptrar och de utgår ursprungligen från fem baser: Göteborg, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå.

- Under första kvartalet prioriterar vi förmågeutveckling i fjällmiljö. Med en verksamhet dimensionerad för fem baser innebär att Visbybasen då är utan stationär helikopter. Periodvis har räddningshelikoptrarna från Kristianstad eller Norrtälje ombaserats till Gotland, bland annat för att möta behov från Försvarsmaktens som har en ökande verksamhet, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket, som är ansvarig myndighet för sjöräddningen i Sverige sedan länge, är sedan 2009 även ansvarig myndighet för flygräddning. Det innebär att Sjöfartsverket ansvarar för att hitta ett luftfartyg eller en eventuell haveriplats vid inträffat eller befarat haveri. Ansvarsområdet är hela det svenska territoriet, såväl land som hav. I både sjöräddnings- och flygräddningsinsatser används alla tillgängliga och lämpliga resurser. Räddningshelikoptrarna, som Sjöfartsverket har haft fullt ansvar för sedan 2010, är en av aktörerna i det arbetet. Den tillfälliga baseringen i Kiruna har använts för vinterträning i högalpin fjällterräng sedan vintern 2015.

- Kirunabasen har fungerat mycket väl för ändamålet och vi kommer sannolikt att fortsätta att träna i Lapplandsfjällen även de kommande vintrarna. Sett över hela året genomför räddningshelikoptrarna merparten av sina uppdrag i havsnära miljöer. Därför är det viktigt att upprätthålla och utveckla förmågan att verka även i fjällen, i synnerhet under vintersäsongen, säger Mattias Hyllert.