Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ystad hamn stärker sin position

Nyhet 2019-10-15
Nya Ystad hamn

Satsningen i Ystad hamn, liksom kommande arbeten i farleden in till hamnen, får ett extra tillskott med sammanlagt 12 miljoner kronor av EU. - Ett erkännande av Sveriges satsning på sjöfart, säger Petter Löfgren, projektledare farledsutredning, Sjöfartsverket.

EU har tidigare delfinansierat hamnutbyggnaden med 250 miljoner kronor. Nu kommer alltså ytterligare 12 miljoner kronor som fördelas mellan hamnen och dess ägare Ystad kommun, samt Sjöfartsverket. Ystad är för övrigt Sveriges tredje största färjepassagerarhamn med daglig trafik till Bornholm och Polen.

Av totalsumman på 12 miljoner kronor får hamnen och kommunen 4,5 miljoner kronor tillsammans. Pengarna ska bland annat gå till säkerhetssystem för kameror och grindar samt ett nytt IT-system med mera. Resterande belopp går till Trafikverket som sedan skickar pengarna vidare till Sjöfartsverket för delfinansiering av kommande muddring i farleden.

- Trafikverket Region Syd bad Sjöfartsverket söka pengar vid ett särskilt tillfälle och det blev verkligen fin utdelning för Ystads del, fortsätter Petter Löfgren.

Lång process

Kommande farledsinvesteringar gör det möjligt för en ny generation av längre, bredare och miljövänligare fartyg att lägga till vid de två nya färjelägen som ska byggas.

- Ystad hamn är en viktig partner i transportkedjan för åkare och godstransporter. Arbetet som görs nu kommer att säkerställa säker och effektiv manövrering av fartyg samt öka den maritima kapaciteten, säger Andreas Malmström, projektledare för Ystad hamn.

- Innan muddringsarbetet av farleden inleds, måste processen få godkänt med villkor i mark- och miljödomstolen. För det ändamålet behövs en miljökonsekvensbeskrivning och det arbetet befinner sig i avslutningsfasen. I den bästa av världar kan muddringen komma igång om något år, men det är egentligen en fråga som är omöjlig att besvara innan den juridiska processen börjat, förklarar Petter Löfgren.

Arbete i Ystad hamn följer uppgjord tidsplan och det arbetet beräknas avslutad under slutet av 2020.