Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ystad satsar för framtiden

Nyhet 2019-05-03
Johan Wahlström, Sjöfartsverkets projektledare, Cecilia Ejlertsson, miljöansvarig Ystad hamn och Andreas Malmström, projektledare Ystad hamn.
Johan Wahlström, Sjöfartsverkets projektledare, Cecilia Ejlertsson, miljöansvarig Ystad hamn och Andreas Malmström, projektledare Ystad hamn.

Ystad hamn förbereder för att möta framtida miljö- och kapacitetsbehov medan Sjöfartsverket muddrar farleden in till hamnen och bidrar med sjösäkerhetshöjande åtgärder. Ett exempel på samarbete i mindre insatser som Trafikverket beslutar om på regional nivå, så kallade trimningsåtgärder.

Arbetet sker i samarbete med Sjöfartsverket, som muddrar farleden fram till hamngränsen och står för sjösäkerhetsåtgärder i sammanhanget. Från Sjöfartsverkets sida utgör åtagandet i Ystad en av flera aktuella trimningsåtgärder som är aktuella i svenska hamnar.

– Hamnen har ett spännande projekt och behovet är stort av Sjöfartsverkets åtgärder i farleden. Dessa är en förutsättning för att hamnen ska kunna öka sin kapacitet och ta emot större fartyg än i dag, förklarar Johan Wahlström, projektledare hos Sjöfartsverket.

Anlöpen har ökat

Under senare år har anlöpen ökat liksom antalet passagerare från färjorna som trafikerar Bornholm och Polen. Behovet av satsning uppmärksammades när ett rederi ville gå in med två nyinköpta färjor som helt enkelt var för stora. Den inre hamnen, där färjorna lägger till, är begränsad till fartygsstorlek om 170 meters längd och 6,50 meters djupgående.

De första skisserna om expansion togs fram redan 2014. Två år senare inleddes arbetet med att ansökan till Mark och miljödomstolen om dom för tillstånd till önskad satsning som ofta följs med olika villkor.

– Möjligheter saknades att utveckla Inre hamnen för ingen vill börja bygga mindre båtar. Inre hamnen skulle helt enkelt bli för trång att manövrera tryggt och säkert i, säger Andreas Malmström, projektledare sedan ett halvår i Ystad hamn.

Två nya färjelägen

Nu byggs två nya färjelägen längre ut, som kan ta emot färjor med en längd av 250 meter och med 8,5 meters djupgående. En ny vågbrytare om 1600 meters längd byggs i sydligt läge. Den nuvarande västra vågbrytaren förlängs med 400 meter. Hamninloppet breddas för säkrare navigering.

– Vågbrytarna klimatanpassas med en höjd om fyra meter ovan vattenytan. Det innebär att de ännu bättre kan stå emot stormarna samtidigt som fartygen tryggt kan lägga till innanför dem, säger Cecilia Ejlertsson, miljöansvarig i hamnen.

– Vågbrytarna klimatanpassas med en höjd om fyra meter ovan vattenytan. Det innebär att de ännu bättre kan stå emot stormarna samtidigt som fartygen tryggt kan lägga till innanför dem, säger Cecilia Ejlertsson, miljöansvarig i hamnen.

FAKTA/Aktuella trimningsåtgärder

Hargs Hamn, Östhammar. Kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder i farleden in till Hargs Hamn. Fartygsstorleken ökar från cirka 20 000 ton last i dagsljus till cirka 40 000 ton med dygnet runt trafik.

Ystad. Åtgärder för att anpassa farleden till hamnens behov av ökad kapacitet, säkerhet och tillgänglighet. Hamnen har ett pågående projekt med muddring av hamnen samt byggnation av nya kajer och lagringsytor.

Strömstad. Säkerhetshöjande åtgärder genom breddning av farled och översyn av utmärkning.

Karlskrona. Säkerhetshöjande åtgärder för i första hand den ökande färjetrafiken till Polen och Östeuropa.

Sundsvall. Säkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder. Hamnen planerar för ny logistikpark som innebär större förändring av logistikkedjan, med bland annat större containerfartyg.

Cecilia Ejlertsson, miljöansvarig och Andreas Malmström, projektledare, siar om en ljus framtid för Ystad hamn.
Cecilia Ejlertsson, miljöansvarig och Andreas Malmström, projektledare, siar om en ljus framtid för Ystad hamn.