Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ekonomi, taxor och avgifter

Sjöfartsverket är ett affärsverk som i huvudsak finansieras med avgifter på handelssjöfarten. Som överordnat ekonomiskt mål gäller krav på full kostnadstäckning.

Sjöfartsverkets viktigaste avgifter är farledsavgifter och lotsavgifter. Farledsavgifterna uppgår till cirka en miljard kronor och lotsavgifterna till cirka 500 miljoner kronor per år.

Förutom farleds- och lotsavgifter beslutar Sjöfartsverket om ett antal taxor och avgifter för andra tjänster och produkter som verket producerar. De som har störst ekonomisk betydelse för verket är intäkter från försäljningen av sjökort. För sjökorten tas inför varje säsong fram en speciell prislista som omfattar samtliga produkter.

Sjöfartsverkets fastslår även taxor för fritidsbåtar som passerar slussarna i Trollhätte kanal. Verkets kostnader för bland annat fritidsbåtstrafiken ska enligt gällande riktlinjer finansieras över statsbudgeten. Det finns även taxor för isbrytning på beställning och mot ersättning. Den avser då inte isbrytning i farlederna som finansieras helt och hållet av farledsavgifterna. Samtliga dessa taxor och avgifter återfinns i Sjöfartsverkets författningssamling.

Senast uppdaterad 2021-06-10