Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ekonomi, taxor och avgifter

Sjöfartsverket är ett affärsverk som finansieras via avgifter från handelssjöfarten, statliga anslag och övriga externa intäkter. Majoriteten av finansieringen sker genom så kallade sjöfartsavgifter som består av myndighetens farleds- och lotsavgifter. Övriga externa intäkter består av andra tjänster och produkter som verket producerar och säljer.

Exempel på övriga externa intäkter är:

  • försäljning av sjökort som täcker hela den svenska kusten
  • båtsportkort som täcker en begränsad del av den svenska kusten
  • digitala sjökort till godkända ECDIS-system som används av handelsfartygen
  • digitala sjökort som används för att skapa produkter av andra företag samt som GIS-information

Exempel på taxor som Sjöfartsverket beslutar är för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal och isbrytning på beställning och mot ersättning (den avser då inte isbrytning i farlederna). Samtliga taxor och avgifter finns i Sjöfartsverkets författningssamling.

Senast uppdaterad 2023-01-10