Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kvalitets- och miljöcertifikat

Sjöfartsverket är en kvalitets- och miljöcertifierad myndighet med ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö).

Logotyper för ISO 9001 och ISO 14001.

Att ha dessa certifikat visar att Sjöfartsverket arbetar kundorienterat, minskar sin miljöpåverkan och ständigt förbättrar interna processer för att leverera effektiva och miljövänliga tjänster till ägare och kunder.

Standarderna fungerar som ett ramverk för det fortlöpande arbetet med kvalitets- och miljöfrågor och i enlighet med kraven i ISO 9001 och 14001 revideras Sjöfartsverkets kvalitets- och miljöledningssystem av en extern part regelbundet. Detta gör att ägare och kunder kan känna sig trygga i att Sjöfartsverket arbetar enligt gällande krav och utvecklar verksamheten för att möta framtidens krav.

Sjöfartsverket redovisar årligen sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Från 2015 är rapporteringen enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader är integrerad med miljöledningsrapporteringen.

Senast uppdaterad 2020-11-10