Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Joel Smith tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket

Nyhet 2023-06-15
Joel Smith

Regeringen utsåg på torsdagen infrastrukturdirektör Joel Smith till tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket från den 1 juli och fram till dess att en ordinarie generaldirektör tillträder.

Joel Smith är idag chef för Infrastrukturavdelningen som har hand om Sveriges maritima infrastruktur, det vill säga alla fyrar, sjömärken, farleder, fastigheter, slussar och kanaler samt anslutande tekniska system. Infrastrukturavdelningen ansvarar vidare bland annat för remisshantering och driver stora farledsprojekt. Joel Smith är sedan två år tillbaka även ställföreträdande generaldirektör.


Under i stort sett hela hans yrkesverksamma liv har Joel Smith arbetat med sjöfart, fartyg, hamnverksamhet och transporter. Joel Smith är sjökapten och innan han började i sin nuvarande position arbetade han internationellt som chef under många år, bland annat inom shipping och hamnverksamhet i Förenade Arabemiraten, England och Kanada. Tidigare seglade han som sjöbefäl i handelsflottan.


- Jag är hedrad över förtroendet att få leda Sjöfartsverket i väntan på att en ordinarie generaldirektör ska bli utsedd, säger Joel Smith.