Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Diplomatic clearance - State aircraft

Tillträde till svenskt territorium för utländska statsluftfartyg samt militära stridsflygplan.

Ansökan för tillträde till svenskt territorium.

For Diplomatic Clearance to Swedish aerodromes and airspace (territory). Please download or read the instruction "Instructions for EDC form" before you handle the "European Union Clearance

ICAO-termen "state aircraft" betecknar luftfartyg som används i militär, tull- eller polistjänst. I Sverige innefattar termen också varje annat luftfartyg som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte.

Tillträde till svenskt territorium för utländska statsluftfartyg regleras i Tillträdesförordningen. Ansökan för tillträde skall insändas från respektive stats ambassad till Sjöfartsverket (blankett European Union Diplomatic Clearance Form) eller, om det gäller militära stridsflygplan (inklusive stridsutrustade skolflygplan, SIGINT-flygplan samt stridshelikoptrar), till Försvarsdepartementet (samma blankett).

Ansökan (European Union Diplomatic Clearance Form) skall vara Sjöfartsverket tillhanda i god tid, dock senast 48 timmar (lördagar, söndagar och helgdagar undantagna) innan passage av svenskt luftrum.

Ansökan (European Union Diplomatic Clearance Form) ska skickas till:

Ansökan (European Union Diplomatic Clearance Form) för militära stridsflygplan (inklusive skolflygplan och stridshelikoptrar) skall vara Försvarsdepartementet tillhanda senast 3 veckor innan passage av svenskt luftrum.

Ansökan (Diplomatic Clearence) ska skickas till:

 

Senast uppdaterad 2021-09-15