Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsplikt

Lotsplikt gäller på inre vatten.

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten.

Lotsplikt för respektive lotsled framgår av Riktvärden och Restriktioner.

För ytterligare information om lotspliktsgränser per led, definition av lotspliktskategorier, lotsdispensförfarande, lotspliktslinjer och bordningsplatser samt regler vid bogsering, hänvisas till Transportstyrelsen.

Dokument för nedladdning: Lotsplikt inom lotsområde Gävle

Senast uppdaterad 2021-01-28