Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsplikt

Lotsplikt gäller på inre vatten och är tillgängligt H24.

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten.

Lotsplikt gäller för följande fartyg:

(a) Trubaduren till Göteborg Skandiahamnen:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 med LOA 100m eller bredd 17m och över
(iii)     Fartyg i lotspliktskategori 3 med LOA 110m eller bredd 19m och över

(b) Skandiahamnen till Frihamnen:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 med LOA 80m eller bredd 15m och över
(iii)     Fartyg i lotspliktskategori 3 med LOA 90m eller bredd 16m och över

(c) Öster om Frihamnen till Lärjeåns mynning:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 och 3 med LOA 60m, bredd 9m eller djupgående 4m och över

(d) I farleden nord om Vinga:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 och 3 med LOA 70m, bredd 14m eller djupgående 4,5m och över

Från 1 december 2023 gäller nya lotspliktsföreskrifter (TSFS 2022:94):

Lots skall anlitas av befälhavare ombord på fartyg specificerat enligt kapitel 2 i TSFS 2022:94 (normalt LOA > 70m eller bredd > 20m).

Lots behöver inte anlitas av befälhavare som aktivt navigerat i lotsleden under den senaste 12-månadersperioden på fartyg som uppfyller 3 kap 2§ enligt följande:

(a) Trubaduren till Göteborg Skandiahamnen (lotsleds risknivå  2):
(i)   Fartyg risknivå 1 med längd understigande 100m och bredd 20m
(ii)  Fartyg risknivå 2 med längd understigande 90m och bredd 20m
(iii) Fartyg vars befälhavare innehar lotsdispens (PEC) för denna lotsled

(b) Skandiahamnen till Frihamnen (lotsleds risknivå 3):
(i)  Fartyg risknivå 1 med längd understigande 90m och bredd 20m
(ii) Fartyg vars befälhavare innehar lotsdispens (PEC) för denna lotsled

Befälhavare och fartygsbefäl bör genomgå webbaserad utbildning om lotsdispens innan de trafikerar lotsleden för första gången

För ytterligare information om lotspliktsgränser per led, definition av lotspliktskategorier, lotsdispensförfarande, lotspliktslinjer och bordningsplatser samt regler vid bogsering, hänvisas till Transportstyrelsen.

OBS! Icke lotspliktiga fartyg som inte önskar lots måste anmälas i MSW Reportal.

Senast uppdaterad 2022-12-26