Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsplikt

Lotsplikt gäller på inre vatten.

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten.

Lotsplikt gäller för följande fartyg och är tillgängligt H24:

(a) Trubaduren till Göteborg Skandiahamnen:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 med LOA 100m eller bredd 17m och över
(iii)     Fartyg i lotspliktskategori 3 med LOA 110m eller bredd 19m och över

(b) Skandiahamnen till Frihamnen:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 med LOA 80m eller bredd 15m och över
(iii)     Fartyg i lotspliktskategori 3 med LOA 90m eller bredd 16m och över

(c) Öster om Frihamnen till Lärjeåns mynning:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 och 3 med LOA 60m, bredd 9m eller djupgående 4m och över

(d) I farleden nord om Vinga:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 och 3 med LOA 70m, bredd 14m eller djupgående 4,5m och över

För ytterligare information om lotspliktsgränser per led, definition av lotspliktskategorier, lotsdispensförfarande, lotspliktslinjer och bordningsplatser samt regler vid bogsering, hänvisas till Transportstyrelsen.

OBS! Icke lotspliktiga fartyg som inte önskar lots måste anmälas i MSW Reportal.

Senast uppdaterad 2021-01-30