Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsplikt

Befälhavare på fartyg som har en längd av 70 meter eller mer, en bredd av 14 meter eller mer eller ett djupgående av 4,5 meter eller mer är i allmänhet skyldig att anlita lots på svenskt inre vatten.

Soluppgång i dis
Foto: Sjöfartsverket

 Detaljerad information om skyldighet att anlita lots redovisas i "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning" (TSFS 2017:88). I föreskriftens bilaga 1 redovisas sjötrafikområdenas indelning, lokala lotspliktsgränser samt vilka fartygsmått och fartygskategorier som är lotspliktiga i respektive farled/område. Transportstyrelsen skriver regler om var en lots måste anlitas inom svenskt sjöterritorium och utfärdar också lotsdispenser, det vill säga undantag från lotsplikten. Lotstjänsten utförs av Sjöfartsverket och regleras av ”Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter”(se SJÖFS2021:5 nedan)

Senast uppdaterad 2022-02-08