Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsplikt

Information angående lotsplikt

Befälhavare på fartyg med en längd av 70m eller mer, en bredd av 14m eller mer, eller ett djupgående av 4,5m eller mer är i allmänhet skyldig att anlita lots på svenskt inre vatten.

Information finns att finna i "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning" (TSFS 2017:88). I bilaga 1 redovisas sjötrafikområdenas indelning, lokala lotspliktsgränser samt vilka fartygsmått och fartygskategorier som är lotspliktiga i respektive farled/område.

Det är Transportstyrelsen som utfärdar dispens från lotsplikt.

För fartyg med LÖA 200 m eller mer krävs alltid två lotsar. Även särskilda transporter kan kräva två lotsar efter prövning.

Gränser för lotsplikt

Transportstyrelsen beslutar var gränsen för lotspikt gäller. För Stockholms farleder gäller TSFS 2017:88 Bilaga 1

Transportstyrelsens information om lotsning

(extern länk)

Senast uppdaterad 2021-01-28