Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Copyright och nyttjanderätt

Sjöfartsverkets sjökort skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att innehållet och utformningen i våra produkter inte får spridas vidare utan tillstånd från oss.

Copyright
Copyright och nyttjanderätt

För att få ett tillstånd att visa våra sjökort för följdprodukter som till exempel: planeringskartor, turist- och fritidskartor, vykort, bordstabletter eller material för reklam och undervisning.

Avgiften för att använda vår data och den baseras på:

  • Tiden för tillståndet
  • Upplagan
  • Mängd av data
  • Ajourhållning
  • Ändamålet

Sök tillstånd

För att söka tillstånd, kontakta Kundtjänst Sjögeografi 

Senast uppdaterad 2023-10-11