Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sikt

Sikten anges i meter (m) och är ett mått på luftens genomskinlighet. I luften finns små partiklar av olika slag t.ex. vattendroppar. Mängden eller koncentration av partiklar påverkas ljusets förmåga att tränga igenom luften.

Siktgivarna mäter endast sikten i luften precis där siktgivaren är placerad. Då sikten kan variera en hel del på relativt små områden finns det därför risk för missvisande värden. Det kan t.ex vara god sikt vid siktgivaren men alldelses i närheten finnas dimmbankar. 

Senast uppdaterad 2021-02-22