Hjälp

Följ vårutprickningen

Varje år efter islossningen genomför Sjöfartsverket en översyn av farledssystemet. Det innebär att farlederna ses över så att alla utmärkningar är i gott skick efter vintern.

>Pågående vårutprickning

ViVa - vind och vatteninformation

Sjöfartsverket har 70 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå.

>Titta vidare på kartan

Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Till exempel bojar, prickar och fyrar.

> Titta vidare på kartan

SENASTE NYTT FRÅN SJÖFARTSVERKET

E-TJÄNSTER

SJÖ- OCH FLYGRÄDDNING ONLINE

2015-05-26 10:20 -> 2015-05-26 10:47
2015-05-21 18:16 -> 2015-05-21 19:09
2015-05-21 09:58 -> 2015-05-21 11:36
Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande