ViVa - vind och vatteninformation

Sjöfartsverket har 70 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå.

>Titta vidare på kartan

Se på sjökort

Sjöfartsverket har flera olika typer av sjökort för olika användare. Se utbredning och lågupplösta bilder på alla våra sjökort.

>Titta vidare på kartan

Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Till exempel bojar, prickar och fyrar.

> Titta vidare på kartan

SENASTE NYTT FRÅN SJÖFARTSVERKET

E-TJÄNSTER

SJÖ- OCH FLYGRÄDDNING ONLINE

2015-07-02 14:41 -> 2015-07-02 16:20
2015-06-30 13:13 -> 2015-06-30 16:19
2015-06-29 21:26 -> 2015-06-30 00:12
Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande