ViVa - vind och vatteninformation

Sjöfartsverket har 90 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå.

Till karttjänst >Titta vidare på kartan

Se på sjökort

Sjöfartsverket har flera olika typer av sjökort för olika användare. Se utbredning och lågupplösta bilder på alla våra sjökort.

Till karttjänst >Titta vidare på kartan

Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Till exempel bojar, prickar och fyrar.

Till karttjänst > Titta vidare på kartan

SENASTE NYTT FRÅN SJÖFARTSVERKET

SJÖ- OCH FLYGRÄDDNING ONLINE

2016-05-25 11:09 -> 2016-05-25 12:19
2016-05-22 19:05 -> 2016-05-22 19:25
2016-05-22 01:08 -> 2016-05-22 02:33
2016-05-21 18:52 -> 2016-05-21 19:17
Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande