ViVa - vind och vatteninformation

Sjöfartsverket har 90 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå.

Till karttjänst >Titta vidare på kartan

Se på sjökort

Sjöfartsverket har flera olika typer av sjökort för olika användare. Se utbredning och lågupplösta bilder på alla våra sjökort.

Till karttjänst >Titta vidare på kartan

Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Till exempel bojar, prickar och fyrar.

Till karttjänst > Titta vidare på kartan

SENASTE NYTT FRÅN SJÖFARTSVERKET

E-TJÄNSTER

SJÖ- OCH FLYGRÄDDNING ONLINE

2016-01-29 08:15 -> 2016-01-29 10:36
2016-01-28 08:40 -> 2016-01-28 10:10
2016-01-25 19:50 -> 2016-01-26 07:49
2016-01-22 19:07 -> 2016-01-22 20:21
Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande