ViVa - vind och vatteninformation

Sjöfartsverket har 70 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå.

>Titta vidare på kartan

Se på sjökort

Sjöfartsverket har flera olika typer av sjökort för olika användare. Se utbredning och lågupplösta bilder på alla våra sjökort.

>Titta vidare på kartan

Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Till exempel bojar, prickar och fyrar.

> Titta vidare på kartan

SENASTE NYTT FRÅN SJÖFARTSVERKET

E-TJÄNSTER

SJÖ- OCH FLYGRÄDDNING ONLINE

2015-07-06 19:03 -> 2015-07-06 20:34
2015-07-06 16:14 -> 2015-07-06 17:08
2015-07-06 15:15 -> 2015-07-06 15:41
2015-07-06 13:50 -> 2015-07-06 15:30
Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande