Hjälp

Följ vårutprickningen

Varje år efter islossningen genomför Sjöfartsverket en översyn av farledssystemet. Det innebär att farlederna ses över så att alla utmärkningar är i gott skick efter vintern.

>Pågående vårutprickning

ViVa - vind och vatteninformation

Sjöfartsverket har 70 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå.

>Titta vidare på kartan

Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Till exempel bojar, prickar och fyrar.

> Titta vidare på kartan

SENASTE NYTT FRÅN SJÖFARTSVERKET

E-TJÄNSTER

SJÖ- OCH FLYGRÄDDNING ONLINE

2015-04-23 12:42 -> 2015-04-23 13:33
2015-04-21 19:48 -> 2015-04-21 20:49
2015-04-06 18:17 -> 2015-04-06 20:43
2015-04-04 23:10 -> 2015-04-05 07:45
Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande