Start

Vi strävar efter att öka kunskapen om Sjöfartsverket. Bäst gör vi det genom att aktivt, snabbt och på ett öppet sätt försöka ge en tydlig bild av verksamheten. Kontakta gärna oss för att hitta rätt person och få svar på olika sakfrågor.

Presskontakt dygnet runt: 010-478 48 40 (endast för journalister) 

E-post: info@sjofartsverket.se

Frågor om aktuella sjö- och flygräddningsfall

Sjö- och flygräddningscentralens pressnummer dygnet runt: 0771-40 90 09 
Se mer information på Sjö- och flygräddning Online.