Start

Vi strävar efter att öka kunskapen om Sjöfartsverket. Bäst gör vi det genom att aktivt, snabbt och på ett öppet sätt försöka ge en tydlig bild av verksamheten. Kontakta gärna oss för att hitta rätt person och få svar på olika sakfrågor.

För presskontakt och frågor om aktuella sjö- och flygräddningsfall dygnet runt: Ring 0771-40 90 09 (endast för journalister).

När du ringer till oss finns det två olika val du kan göra:

  • Tryck 1 för att komma till Sjöfartsverkets presstjänst
  • Tryck 2 för att komma till Sjö- och flygräddningscentralen för frågor om aktuella sjöräddnings- och flygräddningsinsatser.

E-post: info@sjofartsverket.se

För mer information om Sjö- och flygräddningscentralen se Sjö- och flygräddning Online.

Pressmeddelanden