Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden
Vinga 2017-02-24 Photo: Hans Mattsson

Dessa lokala sidor har direktadress: www.sjofartsverket.se/gbg

Välkommen till lotsområde Göteborg!

Dessa sidor innehåller information till fartyg som anlöper Göteborg. Sjöfartsverket arbetar i nära samarbete med hamnmyndigheten i Göteborgs Hamn, vars hemsida vi även hänvisar till. Vidare medverkar en rad privata aktörer för att ge service för säkra och effektiva anlöp.

I Amerikaksjulet i Göteborg inryms VTS Göteborg och lotsbeställningen för Göteborgs lotsar. Centralen går under beteckningen "Gothenburg Approach" och den är organisatoriskt skild från lotsområdena. Den operativa personalen för lotsområde Göteborg, administrativ personal samt lotsar och båtmän, finns av logistiska skäl placerade alldeles vid kajkanten på Tångudden. Här finns också lotsbåtarna med tillhörande faciliteter placerade.

Meddelanden på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.


 Större bild
 För bättre upplösning, se även: Sjöfartsverkets karttjänster

Sjöområde: Från gränsen mot Lotsområde Malmö, d.v.s. Kungsbacka kommuns södra kommungräns, norr om Kidholmen och Nordsten, söder om Bredaberg och vidare i riktning 270 grader, till väster om en nord-sydlig linje från Nordre älvs norra strand genom ön Bassens östra punkt till latituden 57° 46,1’ N. Vidare till St Kalven och ut genom skärgården i riktning 290° i huvudsak längs Kungälvs kommuns södra gräns till Bredebåden och därifrån i riktning 270° till sjöss längs latituden 57° 49’ N. Dessutom Göta älv upp till Göta älvbron.

Landområde: Kungsbacka kommun i Hallands län samt Öckerö, Göteborgs, Partille, Härryda, Lerums, Marks, Svenljunga och Mölndals kommuner i Västra Götalands län.

Externa Länkar

Dela artikeln