ViVa - vind och vatteninformation

Sjöfartsverket har 90 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå.

Till karttjänst >Titta vidare på kartan

Se på sjökort

Sjöfartsverket har flera olika typer av sjökort för olika användare. Se utbredning och lågupplösta bilder på alla våra sjökort.

Till karttjänst >Titta vidare på kartan

Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Till exempel bojar, prickar och fyrar.

Till karttjänst > Titta vidare på kartan

SENASTE NYTT FRÅN SJÖFARTSVERKET

SENASTE NYTT FRÅN SJÖFARTSVERKET

SJÖ- OCH FLYGRÄDDNING ONLINE

2016-06-27 10:20 -> 2016-06-27 15:30
2016-06-26 13:57 -> 2016-06-26 14:16
2016-06-21 16:40 -> 2016-06-21 18:19
2016-06-21 14:34 -> 2016-06-21 15:31
2016-06-20 13:49 -> 2016-06-20 14:35
Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande