ViVa - vind och vatteninformation

Sjöfartsverket har 70 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå.

Till karttjänst >Titta vidare på kartan

Se på sjökort

Sjöfartsverket har flera olika typer av sjökort för olika användare. Se utbredning och lågupplösta bilder på alla våra sjökort.

Till karttjänst >Titta vidare på kartan

Felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Till exempel bojar, prickar och fyrar.

Till karttjänst > Titta vidare på kartan

SENASTE NYTT FRÅN SJÖFARTSVERKET

E-TJÄNSTER

SJÖ- OCH FLYGRÄDDNING ONLINE

2015-07-27 21:00
2015-07-27 14:20 -> 2015-07-27 14:35
2015-07-26 22:53 -> 2015-07-27 00:11
2015-07-24 13:59
Navigationsvarning Rapportera faror och fel UFS/Underrättelser för sjöfarande