FACEBOOK

2019-05-23

Facebookbild

Vårt arbetsfartyg Baltica hamnade i blåsväder på Bottenhavet i förmiddags, på väg norrut för att genomföra underhållsarbete på prickar, bojar och fyrar. ????? Du som vistas på sjön känner väl till ViVa? Det är Sjöfartsverkets vind- och vattentjänst där du enkelt kan hålla koll på vindstyrkor och riktningar. ViVa är ursprungligen ett verktyg för våra lotsar, men finns för alla att använda. ViVa finns som app för telefon och platta, och även på webben. ?? ViVa på webben www.sjofartsverket.se/karta Foto: Jonny Larsson #sjöfartsverket #viva #vindochvatten #bottenhavet #baltica