FACEBOOK

2018-02-11

Facebookbild

JRCC tipsar om vad du bör tänka på om du ska ut och åka skridskor i de svenska insjöarna och kustvattnen. Tänk på att det förekommer sjöfart året om även när det finns is. Se därför till att ha stor kunskap och vara väl utrustad. Så förbereder du dig när du ska ut på isen: Innan du ger dig ut på isen – se till att du eller någon annan kan larma om olyckan är framme. Förvara mobiltelefonen i vattentätt fodral. Om du vistas utanför mobilnätens täckningsområden kan en personlig nödsändare, PLB, vara ett lämpligt hjälpmedel. Om nödsändaren är korrekt registrerad får sjö- och flygräddningscentralen information om larmarens position och sändarens identitet i samma stund som larmet kommer in. Det kan innebära stora tidsvinster i samband med ett nödläge. Meddela andra om din färdväg. Om olyckan är framme – larma omedelbart. Ring 112, berätta vad som hänt, hur många som är inblandade och var ni är. Tid är en viktig faktor under vintern och framkörningstiden kan vara längre än under sommarhalvåret. Alla smarta mobiltelefoner med GPS-mottagare kan fungera som hjälpmedel att positionera en nödställd när den nödställde inte själv vet var hen är. Sjö- och flygräddningscentralen har möjlighet att skicka ett sms till den nödställdes mobiltelefon. I sms:et finns en internetlänk som en nödställde ska klicka på. När tekniken fungerar som det är tänkt blir den nödställdes position synlig på JRCC:s skärmar. För det krävs att den nödställde har en så kallad smartphone med inbyggd GPS, att telefonen har platsdelning aktiverad och att den nödställde befinner sig inom täckningsområde för datatrafik. Läs mer: http://www.sjofartsverket.se/sv/Batliv/Issakerhet/