Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2016-11-07 kl. 14:45

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:  

Samtliga trafikrestriktioner har upphört.
Interaktiv hemsida om hela Östersjöns isbrytning:
www.baltice.org

Gällande restriktioner:    
 Aviserade restriktioner:  

 

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner

Gällande dirigeringsvägar:  

 

 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Förtöjd i Luleå
Atle:   Förtöjd i Luleå
Ymer:   Förtöjd i Luleå
Frej:   Förtöjd i Luleå
 Oden:   Förtöjd i Helsingborg demobilsering efter sommarens polarexpedition. Avgår 1 dec till Luleå
     
Scandica:   Farledsarbete
Baltica:   Sjömätningsverksamhet
Fyrbyggaren:  

Farleds- och forskningsverksamhet

Israpport:   SMHI Hemsida
Isprognos:   

 

Övrigt:  

 

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25, under normal kontorstid.

Nästa uppdatering:  

När vintern närmar sig.