Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Karlshamn area

Boarding points & anchorages incl. Åhus, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby and Karlskrona.

Boarding points

Bordning point Bordning place Position
Karlskrona (o) Handelsharbour, Verköharbour Karlskrona approach N56 03,00   E015 34,10
Ronnebyharbour (p) Gåsfeten N56 04,90   E015 12,60
Karlshamn (q) Centralharbour Karlshamn east N56 07,17   E014 53,36
Karlshamn (r)  Oxhaga, Kölö, Stilleryd.                                                 ship < 180m  Karlshamn west/Karlshamn outer N56 06,55   E014 49,55                                                                    N56 04,98   E014 51,65
Karlshamn (r) Elleholm Karlshamn west N56 06,55   E014 49,55
Sölvesborg (s) Spättagrund N55 57,80   E014 36,29
Åhus (t) Pållagrund N55 54,90   E014 28,80
Simrishamn (u) Nedjan N55 33,31   E014 24,53
Karlskrona boarding
Karlskrona boarding
Ronneby boarding
Ronneby boarding
Karlshamn boarding
Karlshamn boarding
Sölvesborg boarding
Sölvesborg boarding
Åhus boarding
Åhus boarding
Simrishamn boarding
Simrishamn boarding

Anchorages

Anchorage Description Position
Åhus (A) 2,2 nm s Lägerholmen N55 55,'5   E014 28,'2
Sölvesborg (S) 1,3 nm s Sillnäs udde N55 58,'5   E014 36,'7
Karlshamn inner (A) 1,5 nm s Stärnö   ship<180m and or <9m draught N56 06,'9   E014 51,'3
Karlshamn DW (B) ship>180m and or >9m draught N56 05,'3   E014 50,'3
Karlshamn (C) Laxgrund N56 04,'4   E014 47,'5
Ronneby Ronneby road N56 06,'0   E015 14,'5
Karlskrona (A) Karlskrona outer N56 03,'5   E015 31,'3
Aahus anch
Aahus anch
Soelvesborg anch
Soelvesborg anch
Karlshamn anch
Karlshamn anch
Ronneby anch
Ronneby anch
Karlskrona anch
Karlskrona anch

Last updated 2021-12-07