Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Karlshamnsområdet

Bordningspunkter & Ankarplatser incl. Åhus, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby samt Karlskrona.

Bordningspunkter

Bordningspunkt

Bordningsplats

Position
Karlskrona (o) Handelshamnen, Verköhamnen Karlskrona angöring N56 03,00   E015 34,10
Ronnebyhamn (p) Gåsfeten N56 04,90   E015 12,60
Karlshamn (q) Centralhamnen Karlshamn east N56 07,17   E014 53,36
Karlshamn (r)  Oxhaga, Kölö, Stilleryd.                                                 Fartyg < 180m  Karlshamn westKarlshamn outer N56 06,55   E014 49,55                                                                    N56 04,98   E014 51,65
Karlshamn (r) Elleholm Karlshamn west N56 06,55   E014 49,55
Sölvesborg (s) Spättagrund N55 57,80   E014 36,29
Åhus (t) Pållagrund N55 54,90   E014 28,80
Simrishamn (u) Nedjan N55 33,31   E014 24,53
Karlskrona boarding
Karlskrona boarding
Ronneby boarding
Ronneby boarding
Karlshamn boarding
Karlshamn boarding
Sölvesborg boarding
Sölvesborg boarding
Åhus boarding
Åhus boarding
Simrishamn boarding
Simrishamn boarding

Ankarplatser

Ankarplats

Beskrivning

Position

Åhus (A) 2,2 nm s Lägerholmen N55 55,'5   E014 28,'2
Sölvesborg (S) 1,3 nm s Sillnäs udde N55 58,'5   E014 36,'7
Karlshamn inner (A) 1,5 nm s Stärnö   Ftg<180m och eller <9m djupg N56 06,'9   E014 51,'3
Karlshamn DW (B) Ftg>180m och eller >9m djupg N56 05,'3   E014 50,'3
Karlshamn (C) Laxgrund N56 04,'4   E014 47,'5
Ronneby Ronneby redd N56 06,'0   E015 14,'5
Karlskrona (A) Karlskrona outer N56 03,'5   E015 31,'3
Aahus anch (A)
Aahus anch (A)
Sölvesborg anch (S)
Sölvesborg anch
Karlshamn anch
Karlshamn anch
Ronneby anch
Ronneby anch
Karlskrona anch
Karlskrona anch

Senast uppdaterad 2023-10-11