Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio...
Karta som redovisar Ufs täckningsområde

 

Följande sidor innehåller en mängd information av värde för såväl yrkes- som fritidssjöfarten, till exempel sjökortsrättelser och andra uppgifter om förändringar och förhållanden till sjöss.

Informationen kan antingen sökas direkt i Sjöfartsverkets dagligen uppdaterade Ufs-databas eller läsas i de PDF-filer som publiceras varje vecka.

Ring gärna 0771-63 06 05 eller skicka e-post till ufs@sjofartsverket.se om du har frågor om Ufs på Internet.

 

Dela artikeln