Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kraftig minskning av
sjöräddningsärenden i sommar

Sommarstatistik för sjö- och flygräddningstjänst

Karttjänster

Karttjänster för allmänheten och yrkessjöfarten.

Kartvisare ViVA

Ufs och navigationsvarningar

Underrättelser av vad som har skett till sjöss.

Ufs Rapportera Navigationsvarningar

Lotsning

Information inför ett fartygs hamnanlöp.

Hitta hamn för anlöp Öppensjölotsning
Sjöfartsverkets arbete med anledning av läckor på gasledningar i Östersjön

Vår uppgift är att hålla sjöfarten säker. Det gör vi genom att varna fartyg som kommer för nära platserna för läckorna.

Läs mer