Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Minor

Östersjöns botten har förhållandevis hög koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel som härstammar från tiden under och efter världskrigen. Föremålen kan än i dag vara farliga att komma i kontakt med.

På denna sida redovisas områden inom svenskt territorialvatten och svensk ekonomisk zon där risken att påträffa minor är förhöjd. Informationen är framtagen av Försvarsmakten i samverkan med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Försvarsmakten har ett regeringsuppdrag att tillsammans med Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen informera i stort om minor, åtgärder om du påträffar en mina, oexploderad ammunition (OXA), kemiska stridsmedel till sjöss m.m.

Försvarsmakten kan ge mer information om minor till entreprenörer i planering av bottenaktiviteter.

Ett internationellt samarbete mellan militära myndigheter i Östersjöregionen pågår i syfte att lokalisera och röja minor.

Om du hittar en mina

Om ett föremål påträffas som kan misstänkas vara en mina, ammunition eller senapsgas så ska detta föremål absolut inte hanteras på egen hand.

Tänk på detta om du påträffar ett riskföremål:

  • Ring 112! Be att få bli kopplad till Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) och beskriv situationen. 
    Det går även bra att anropa "Sweden rescue" på VHF kanal 16. 
  • Skulle ett riskföremål fås ombord, och sedan släppas tillbaka i vattnet ska platsen markeras ut och det inträffade rapporteras.
  • Föremål som misstänks vara farliga får absolut inte tas med till tätort
  • Fiskare, sjöentreprenörer, dykare och andra som arbetar i områden där risk finns att påträffa kemiska stridsmedel bör ha tillgång till saneringsmedel för att kunna påbörja en första insats snarast möjligt.
    Saneringsmedel beställs från Apoteket. 

 

Bilden visar en mina på havsbotten ur en dykares perspektiv
Så här kan en mina se ut på havsbotten

Riskområden

Kvarliggande minor från svenska och utländska mineringar kan förekomma på markerade områden nedan. Förhöjd risk vid ankring, trålning och andra bottenaktiviteter.  

Nedan följer en mer detaljerad lista över de specifika områdena och vilken typ av minor som identifierats. För en mer detaljerad kartbild, klicka på länken till respektive område. 

Geodetiskt referenssystem för positioner i detaljkartor nedan är WGS 84.

Samtliga riskområden i Shape-format (zip) 

Område 1 och 2 Område 1: Svenska minor av typ M/18 och M/31 från 2:a världskriget Område 2: Svenska minor (MF:1) från 2:a världskriget  
Område 3 och 4  Område 3: Svenska minor av typ M/31 från 2:a världskriget Område 4: Tyska minor av typ EMA/EMB och UMA från 1:a och 2:a världskriget  
Område 5 och 6 Område 5: Brittiska minor av typ Mk XVI från 2:a världskriget Område 6: Brittiska minor av typ H2 från 1:a världskriget  
Område 7 Område 7: Svenska minor MF:1 och M/31 från 2:a världskriget    
Område 8 Område 8: Tyska minor av typ EMA/EMB och UMA från 1:a världskriget    
Område 9 Område 9: Tyska minor av typ UMA, EMA och EMD från 1:a världskriget    
Område 10 Område 10: Ryska minor av typ PLT eller ZL från 2:a världskriget    
Område 11 Område 11: Tyska minor av typ EMC och SpB från 2:a världskriget    
Område 12 och 13 Område 12: Tyska minor av typ EMC och SpB från 2:a världskriget Område 13: Ryska minor av typ M/08 och/eller M/12 från 1:a världskriget  
Område 14 Område 14: Tyska minor av typ C/77, UMA och EMA från 1:a världskriget    
Område 15, 16 och 17 Område 15: Svenska minor av typ M/31 från 2:a världskriget Område 16: Svenska minor av typ M/31 från 2:a världskriget Område 17: Svenska minor av typ M/31 från 2:a världskriget
Område 18 och 21 Område 18: Tyska minor av typ EMA/EMB från 1:a världskriget Område 21: Tyska minor av typ EMA/EMB från 1:a världskriget  
Område 19 och 22 Område 19: Tyska minor av typ EMA/EMB och UMA från 1:a världskriget Område 22: Tyska minor av typ EMA/EMB från 1:a världskriget  
Område 20 Område 20: Tyska minor av typ EMA/EMB från 1:a världskriget    
Område 23 och 24 Område 23: Tyska minor av typ EMA/EMB från 1:a världskriget Område 24: Tyska minor av typ EMA/EMB från 1:a världskriget  
Område 25 och 26 Område 25: Tyska minor av typ EMA/EMB från 1:a världskriget Område 26: Tyska minor av typ EMA/EMB från 1:a världskriget  
Område 27 och 28 Område 27: Ryska minor av typ M/08 och/eller M/12 från 1:a världskriget Område 28: Ryska minor av typ M/08 och/eller M/12 från 1:a världskriget  
Område 29 Område 29: Svenska minor av typ M/14, M/18, M/18u, M/25, M/31, F/3, F/5 samt ryska minor av typ M/08 och /eller M/12 från 1:a och 2:a världskriget    

 

Senast uppdaterad 2023-09-28