Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Mälarfarlederna

Farlederna till Mälarhamnarna Västerås och Köping ska muddras för ökat djupgående. Större fartyg leder till högre lastkapacitet och mindre klimatpåverkan. Projektet genomförs som ett led i regeringens vision om att minska de fossila utsläppen med 70 procent fram till 2030.

Ett tankfartyg passerar Hjulstabron
Ett tankfartyg passerar Hjulstabron. Foto: Nicklas Liljegren

Säkerheten och framkomligheten i farlederna genom Mälaren måste förbättras. Därför kommer farlederna i Mälaren muddras, utmärkningen uppgraderas och ledverk vid Hjulstabron att uppföras.

Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.

För att genomföra projektet krävs omfattande arbeten för att anpassa farlederna till modernt tonnage och att förbättra framkomligheten i Mälaren. Syftet är att hamnarna ska kunna ta emot längre och bredare fartyg.

 

Dagens Mälarmax för tankfartyg är 5.800 ton bränsle, vilket motsvarar cirka 200 tankbilar. Foto: Tärntank
Dagens Mälarmax för tankfartyg är 5.800 ton bränsle, vilket motsvarar cirka 200 tankbilar. Foto: Tärntank
Med utbyggd sluss och farled kan ett sådant här fartyg frakta 9.100 ton bränsle, vilket motvarar cirka 300 tankbilar.
Med utbyggd sluss och farled kan ett sådant här fartyg frakta 9.100 ton bränsle, vilket motvarar cirka 300 tankbilar. Foto: Tärntank
EU-logga

Senast uppdaterad 2024-04-17