Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Framtidens sjöfart

Sjöfartsverket arbetar aktivt med att utveckla framtidens sjöfart. Arbetet sker inom såväl en nationell som internationell kontext med program och projekt inom forskning och innovation.

Forskning och innovation på Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets initiativ till och ledande roll i en rad internationella projekt bidrar till utveckling och förnyelse inom såväl Sjöfartsverket som sjöfartsområdet och bidrar till att integrera sjöfarten i ett intermodalt perspektiv och skapar förutsättningar till att öka sjöfartens konkurrenskraft.

Sjöfartsverket tar ett konkret ansvar för framtidens sjöfart genom innovation och tjänsteutveckling samt bidrar till att effektivisera myndighetens egen verksamhet. En viktig komponent i detta arbete är att aktivt bidra till internationella standarder och en utvecklad maritim digital infrastruktur.

Sjöfartsverket ska i sin Foi-verksamhet styra mot de fokusområden som beslutats av Sjöfartsverkets styrelse. Dessa områden är:

 • Öka lönsamheten
 • Främja utvecklingen mot kostnadseffektiva logistikkedjor och storskalighet
 • Främja överflyttning från land- till sjötransporter
 • Utveckling mot digitaliserade och uppkopplade farleder, tjänster för fartygs ruttplanering, tjänster för informationsdelning i anlöpsprocessen samt navigationsstöd från land
 • Skapa en modern och attraktiv myndighet
 • Ökad satsning på miljö och klimat
 • Förstärkt säkerhet och beredskap

De områden som Sjöfartsverket ska bedriva sina Foi-satsningar inom är:

 • Digitalisering av anlöpet
  • trafikledning
  • fjärrlotsning/ navigationsstöd från land
  • framtidens trafikcentraler
  • digitala och uppkopplade farleder och sjökort
 • Digitalisering inom SAR
 • Likabehandling och attraktiv arbetsgivare
 • Framtidens fartygsflotta för Sjöfartsverket
 • Effektiv vintersjöfart
 • UAS (drönare)
 • Minska föroreningarna i haven

Samarbeten

Sjöfartsverket samverkar i sitt forskning- och innovationsarbete med industrin, akademin, sjöfartsnäringen och andra myndigheter såväl i Sverige som internationellt. De internationella regelverken och sjöfartens globala dimension gör att samverkan utanför Sveriges och Europas gränser är nödvändig. Ett nära samarbete inom EU möjliggör också extern finansiering från EU:s olika finansieringsprogram för forskning och innovation.

Fartyg i hamn
Smarta anlöp

Sjöfartsverket medverkar tillsammans med Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening och Näringslivets Transportråd i ett gemensamt program för att skapa effektivare hamnanlöp genom digitalisering.

Bild från simlulatorns brygga.
Simulatorcenter

Sjöfartsverket har sedan 2012 sin simulatoranläggning i Göteborg, samlokaliserad med Chalmers simulatoranläggning. Sjöfartsverkets simulatoranläggning utgör ett teknikcentrum som bidrar till morgondagens lösningar inom sjöfart och maritim verksamhet.

Trafikledning till sjöss
Trafikledning till sjöss

Trafikledning till sjöss möjliggör optimerade hamnanlöp, informationsdelning i realtid mellan fartyg och hamnar eller landcentraler (för till exempel trafiksamordning och räddningsledning).

En illustration av ett fartyg som hålls uppe av flera händer.
REDO

Sjöfartsverket medverkar tillsammans med sjöfartsbranschens aktörer i ett gemensamt forskningsprojekt för social hållbarhet till sjöss.

Bild på Oden när hon är på expedition
Odens polarforskningsexpedition

Oden är inte bara en av världens mest kraftfulla icke-atomdrivna isbrytare. Hon är också en av de främsta plattformarna för forskning i polarhavet.

Bild från en simulator med havet utanför.
Fler framtidsprojekt

Vi bedriver en lång rad projekt inom flera områden. Alltifrån trafikledning till sjöss till vintersjöforskning.

Avslutade projekt

Logotyp för Efficient flow.
EfficientFlow

I projektet EfficientFlow inför hamnarna i Gävle och Rauma(Finland) system och processer baserade på realtidsinformation för effektivare hamnanlöp. Projektet jobbar också med att förbättra trafikflöde av stora fartyg genom de trånga svenska och finska skärgårdarna.

Fartyg i havet.
STM BALT SAFE

STM BALT SAFE kommer att bidra till ökad säkerhet för sjöfarten i Östersjön genom STM-kompatibla sjöfartstjänster till sjöfarten i Östersjön, och genom att digitalisera informationsutbytet mellan fartyg och trafikcentraler.

Foto på fartyg lite ovanifrån.
Ranging Mode for the Baltic Sea

Ranging Mode (R-Mode) är ett nytt positioneringssystem baserat på landstationer i stället för exempelvis satellitteknik.

Senast uppdaterad 2023-06-08